Styrelsens sammansättning 2024

Anna Isoz, ordförande

Carola Forsvik, ledamot samt vice ordförande

Stefan Sundquist, ledamot

Thomas Arctaedius, ledamot

Inga-Lill Kranz Åberg, ledamot

Tomas Kjellqvist, ledamot

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!