Styrelsens sammansättning 2022

Anna Isoz, ordförande (nyval 1 år)

Isabelle Edlund, ledamot – omval två år (2022-2024)
Tech fantast, UX designer, marknadsstrateg och Frontend utvecklare          

Thomas Arctaedius, ledamot – nyval två år (2022-2024)

Kjell Johansson, styrelseledamot
Pensionär, fd kommundirektör

Anna Isoz, styrelseledamot
Koordinator och projektledare KTH Innovation      

Stefan Sundquist, ledamot – kvarstående (2021-2023)

Sanna Rådelius, suppleant – nyval ett år (2022)

Carola Forsvik, suppleant – nyval ett år (2022)

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!