Som en del i vårt arbete arbetar vi ständigt för driva utvecklingsprocesser och utvecklingsprojekt med syfte att främja kooperativa lösningar på lokala och regionala utvecklingsbehov. 

De övergripande målen för våra projekt är att utveckla modeller som främjar entreprenörskap, de hållbara målen, kooperation och som möjliggör för målgrupper som står långt ifrån arbetsmarknaden att närma sig arbetslivet.

Vi samarbetar med aktörer från den offentliga och ideella sektorn samt näringslivet i våra projekt.

Våra projekt och samarbeten

Snart presenterar vi nya projekt här. Under tiden får du gärna inspireras av våra tidigare projekt 👇🏽

Avslutade projekt

React, Rebuild, Remake

React, Rebuild, Remake

Projektet syfte var att framtidssäkra småföretag inom KKN, turism- och besöksnäring genom att öka deras konkurrenskraft, digitaliseringsförmåga, effektivitet och innovation. 

Läs mer

Social Impact Academy (förstudie ESF)

Affärsutvecklingsstöd för samhällsentreprenörskap i Stockholmsregionen.

Läs mer

Samverkan för fler i arbete (förstudie ESF)

Om arbetsgivares drivkrafter till att inkludera långtidsarbetslösa.

Läs mer

Street Business

Utveckling av ett socialt kooperativ som ska bidra till meningsfullhet och respekt för människor som lever i utanförskap.

Läs mer

Odlande Stadsbasarer 3.0

Odlande stadsbasarer 3.0 bidrar till integration, resurseffektivitet och hållbarhet samt att göra mindre attraktiva stadsdelar mer intressanta.

Läs mer

Samordningsförbundet i Södertälje

Vi arbetade med att främja arbetsintegrerande socialt företagande på uppdrag av Samordningsförbundet i Södertälje.

Läs mer

Södertälje kommun

Vi arbetar med att ge kostnadsfri rådgivning till grupper som vill starta företag i Södertälje.

Läs mer

Yalla Rinkeby 2.0

Vi expanderade Yalla Rinkebys verksamhet och utvecklade ett program för att kunna ta in fler deltagare.

Läs mer

Kugghjulet

Ett ESF-projekt som startades för att stötta och utveckla Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF) i Stockholms län.

Läs mer

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!