Vi har haft lokal närvaro i Södertälje med uppdrag från Samordningsförbundet i Södertälje och Södertälje kommun mellan 2015-2022. Fokus var att skapa goda förutsättningar till att starta eller vidareutveckla sociala företag, arbetsintegrerande sociala företag (ASF) och föreningar. Det gör vi genom att stötta dem i start- och tillväxtfas med rådgivning, affärsutveckling och finansierings- och nätverkslösningar.

Coompanion verkade också för att det ska bli enklare att etablera sociala företag och ASF från andra kommuner i Södertälje kommun. På det sättet bidrog vi till att skapa fler arbetstillfällen och förstärka en hållbar tillväxt i kommunen.

Är din kommun intresserad?

Ta gärna kontakt med oss!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!