Vi har haft lokal närvaro i Södertälje med uppdrag från Samordningsförbundet i Södertälje och Södertälje kommun sedan 2015. Vårt fokus är att skapa goda förutsättningar till att starta eller vidareutveckla sociala företag, arbetsintegrerande sociala företag (ASF) och föreningar. Det gör vi genom att stötta dem i start- och tillväxtfas med rådgivning, affärsutveckling och finansierings- och nätverkslösningar.

Coompanion verkar också för att det ska bli enklare att etablera sociala företag och ASF från andra kommuner i Södertälje kommun. På det sättet bidrar vi till att skapa fler arbetstillfällen och förstärka en hållbar tillväxt i kommunen.

Är din kommun intresserad?

Ta gärna kontakt med oss!