Stöttade och utvecklade Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF) i Stockholms län.

Projektet är nu avslutat (sedan december 2020) och här finns slutrapporten att ta del av.

Verksamhet med dubbla affärsidéer

Det utmärkande och gemensamma för alla ASF är att de driver affärsmässig verksamhet, återinvesterar överskottet och har som syfte att integrera personer i arbetsliv och samhälle, samt har ett nära samarbete med den offentliga sektorn. ASF har därmed dubbla affärsidéer, dels säljer de sina produkter så som varor och tjänster på den öppna marknaden och dels så tillhandahåller/säljer de arbetsträning/praktikplatsers till den offentliga sektorn.

ASF drivs inom en rad olika branscher så som hunddagis, bed & breakfast, trädgårdsskötsel, café & restaurang, sömnad med mera.

ASF har stora möjligheter att vara en del av framtidens arbetsmarknadspolitik, men:

Lösningen som vi ser är kompetensutveckling av tjänstemän och politiker hos myndigheterna, kompetensutveckling av medarbetarna i ASF:en. ASF:en behöver även en gemensam plattform och stödstruktur för erfarenhetsutbyte, kompetensöverföring, gemensamma upphandlingar med mera.

Projektets namn Kugghjulet står för Kunskap, Utveckling och Gemenskap. Namnet betonar gemenskap i utvecklingen – att projektet ska utgå från de gemensamma behov som de arbetsintegrerande sociala företagen tillsammans identifierar och pekar på. Projektet drivs av Famna tillsammans med Coompanion och med finansiering från ESF (Europeiska Socialfonden). Kugghjulet pågår 2017 och fram till augusti 2020, nästan tre år.

Kugghjulet erbjuder kostnadsfria utbildningar, seminarier, workshops i ämnen som marknadsföring, ledarskap, handledning och mycket mer. Ge vägledning i förbättringsarbete, samt stöd till myndighetskontakter, marknadsföring, service med mera.

Målsättningen med projektet Kugghjulet:

ASF som är med i Kugghjulet har nu världens chans att tillsammans med andra påverka utvecklingen för ASF i länet, i stort och i smått. Ni har och dessutom ett smörgåsbord av intressanta och utvecklande utbildningar, workshops och nätverk att ta del av, kostnadsfritt. Så var med!

Är du nyfiken? Hör av dig!

Sophie Berglöf, projektledare
072 205 21 55

Jelena Despotovic, facilitator
070 726 48 07

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!