Under 2018 avslutade vi projektet Yalla Rinkeby. I projektet Yalla Rinkeby 2.0 expanderade vi Yalla Rinkebys verksamhet och utvecklade ett program för att kunna ta in fler deltagare. 

Ett kvinnokooperativ i Rinkeby

Yalla Rinkeby är ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ i Rinkeby, vilket betyder att företaget har två syften. Det ena är att bedriva en affärsmässig cateringverksamhet och det andra syftet är att tillhandahålla en plats för arbetsträning inom matlagning. Yalla Rinkeby skapar möjligheter till yrkesarbete och egen försörjning för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Yalla Rinkeby 2.0 var en fortsättning på Yalla-projektet som vi avslutade 2018. Fokuset i Yalla Rinkeby 2.0 (finansierat av Tillväxtverket) är att skapa halvårsprogram som kommer pågå under vårtermin och hösttermin, där deltagarna får välja mellan två inriktningar med fokus på att landa i drömyrket eller att fortsätta i studier efter ca 6 månader. Syftet med projektet var huvudsakligen att expandera Yalla Rinkebys verksamhet och förbättra kvalitén med ett utvecklat program för att ta oss an fler deltagare. Liksom att vidga kontaktvägar, förbättra och bredda arbetsträningsinsatserna, få fler i praktik och använda nätverk för och med de kvinnor som är anställda eller deltagare.

Är du nyfiken? Hör av dig!

Aleksandra Wasso Hägglund, projektledare

aleksandra.wasso@coompanion.se
070 726 48 03

Samverkanspartners:

Coompanion Stockholm, Byggvesta och Yalla Rinkeby

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!