Det har gjorts många undersökningar som berör de arbetslösas situation och effekten av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, men det saknas fortfarande tillräckligt med kunskap om arbetsgivarnas/företagarnas drivkrafter till att inkludera långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning i arbetslivet, utifrån en svensk kontext. 

Nu har Coompanion Stockholm fått i uppdrag av Europeiska Socialfonden (ESF) att bedriva en förstudie vars syfte är att undersöka företagarnas förståelse, förutsättningar och intresse för att anställa personer som har det svårt att komma in i den ordinarie arbetsmarknaden. Förstudien påbörjades i januari 2021 och ska avslutas i juni 2021.

Jobbar du med att hjälpa individer som står långt ifrån arbetsmarknaden att närma sig arbetslivet? Eller är du arbetsgivare på ett etablerat företag?

Skulle du vilja delta i vår förstudie? Kontakta gärna Eric Edung!