Det har gjorts många undersökningar som berör de arbetslösas situation och effekten av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, men det saknades fortfarande tillräckligt med kunskap om arbetsgivarnas/företagarnas drivkrafter till att inkludera långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning i arbetslivet, utifrån en svensk kontext. 

Coompanion Stockholm fick i uppdrag av Europeiska Socialfonden (ESF) att bedriva en förstudie vars syfte är att undersöka företagarnas förståelse, förutsättningar och intresse för att anställa personer som har det svårt att komma in i den ordinarie arbetsmarknaden. Förstudien påbörjades i januari 2021 och avslutades i juni 2021.

Vill du veta mer? Kontakta gärna projektledare Eric Edung!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!