Genom Coompanion Stockholms projekt Street Business (finansierat av Allmänna Arvsfonden) utvecklade deltagarna i projektet nya affärsidéer som ska ge hemlösa personer (som även har funktionshinder) stärkt självförtroende och möjlighet till självförsörjning.

Foto: Ingela S

Affärsidéer i gatumiljö

Med start av ett socialt kooperativ där medlemmarna både är delaktiga och delägare, bidrog projektet till att öka meningsfullhet och respekt för människor som idag lever i utanförskap. Projektet handlade initialt om att vaska fram och kommersialisera produkter/tjänster som är möjliga att utföra/sälja i gatumiljö.

Under projekttiden utvecklades och startades ett nytt arbetsintegrerande socialt kooperativt företag i form av en ekonomisk förening, Street Business. Kooperativet säljer bland annat stadsvandringar, spelningar med rockbandet De fläckfria, trycksaker och bygg- och renoveringsuppdrag av enklare karaktär.

Foto: Ingela S

Är du nyfiken? Hör av dig!

Fredrik Bergman, projektledare

fredrik.bergman@protonmail.com
070 726 48 05

Samverkanspartners:

Coompanion Stockholm, Macken och Convictus.

Foto: Ingela S

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!