Odlande stadsbasarer 3.0 bidrar till integration, resurseffektivitet och hållbarhet samt att göra mindre attraktiva stadsdelar mer intressanta.

Konsumentnära matproduktion ska minska sårbarhet

Idén att flytta matproduktionen närmare konsumenterna och därigenom minska städernas sårbarhet har på senare åren fått ett globalt genombrott. Odlande Stadsbasarer är en länk i kedjan att skapa en nationell försörjning, målet att nå 10% självförsörjningsgrad i staden är om än litet så ändå ett steg i rätt riktning. Projektet bidrar till integration, nya möten mellan människor och mindre attraktiva stadsdelar blir mer intressanta.

Nya Rågsveds Folkets hus är projektägare och ska, med finansiering från Vinnova, etablera minst två småskaliga, cirkulära inomhusodlingar i utvalda ytterstadsdelar och skapa nya arbetstillfällen för personer som idag står utanför arbetsmarknaden.

Coompanion Stockholm är samarbetspartner i projektet för att bistå med affärsutveckling och rådgivning kring att starta kooperativa företag.

Odlande stadsbasarer ska minska sårbarhet för samhället gällande matproduktion

Är du nyfiken? Hör av dig!

Eric Edung, projektledare

eric.edung@coompanion.se
070 – 726 48 04

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!