Coompanion Stockholmsregionen drev det tvååriga projektet React, Rebuild, Remake under 2021-2023. Projektet finansierades med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Målet var att bidra till att öka småföretagarnas konkurrenskraft samt bidra till ett mer hållbart, innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv i Stockholmsregionen. 

Europeiska regionala utvecklingsfonden
Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!