Coompanion Stockholmsregionen drar nu igång ett tvåårigt projekt; React, Rebuild, Remake, som finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet ska bidra till att öka småföretagarnas konkurrenskraft samt bidra till ett mer hållbart, innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv i Stockholmsregionen. 

Fokus kommer att ligga på en digital och hållbar marknadsomställning hos små företag inom framförallt kultur- turism- och besöksnäringen som är hårt drabbade av Coronapandemin. Projektet ska framtidssäkra småföretag inom dessa branscher genom att öka deras konkurrenskraft, digitaliseringsförmåga, effektivitet och innovation. Detta ska göras genom följande nyckelinsatser: Affärsutveckling med fokus på hållbarhet, individuell coaching, digital omställning och samverkan. 

Den primära målgruppen för projektet är småföretag i Stockholmsregionen med ett särskilt fokus på: 

– SMF i storleksklassen 1-9 anställda samt enskilda företagare

– Småföretagare som drabbats hårt av pandemin och som behöver ställa om till en ny marknad efter pandemins sviter

– Samhällsentreprenörer inom framförallt två branscher; KKN och turism- och besöksnäringen. 

Programmet är planerat att påbörjas i november 2021 och pågår fram till våren 2023. 

Vill du vara med?

Nu kan du läsa mer och ansöka till programmet här!

Europeiska regionala utvecklingsfonden