Allt fler entreprenörer vill kombinera affärsnytta med att ta samhällsansvar, något som inte är helt okomplicerat. Dagens samhällsutmaningar, såsom växande andel äldre, ökande segregation, hög arbetslöshet, klimathot och ökad psykisk ohälsa blir alltmer komplexa då de också påverkas av varandra.

Affärsutvecklingsstöd för samhällsentreprenörskap i Stockholmsregionen

Små- och medelstora företag har en central roll när det kommer till de kreativa lösningarna och att bidra till regionens tillväxt. Många upplever dock att de inte har metoderna eller verktygen för att kunna bidra till en hållbar affärstillväxt- och samhällsutveckling.

Nu genomför Coompanion Stockholm en förstudie i syfte att undersöka behovet av affärsutvecklingsstöd för samhällsnyttiga aktörer i Stockholmsregionen. Vi vill se om det finns intresse och behov av nya affärs- respektive finansieringsmodeller för ett mer hållbart entreprenörskap. Förstudien ska visa om det finns nya modeller som kan möjliggöra en högre nivå av innovation för samhällsnytta och som framförallt bidrar till att små och medelstora företag snabbt kommer ut på marknaden och kan skala upp sin verksamhet.

Vill ditt företag delta i förstudien?

Har du nyligen lanserat din verksamhet? 

Vill du vidareutveckla din verksamhet nationellt eller internationellt? 

Driver du ett idéburet företag som ni vill utveckla?

– Då vill vi gärna träffa dig för att höra mer! 

Kontakta oss!