Allt fler entreprenörer vill kombinera affärsnytta med att ta samhällsansvar, något som inte är helt okomplicerat. Dagens samhällsutmaningar, såsom växande andel äldre, ökande segregation, hög arbetslöshet, klimathot och ökad psykisk ohälsa blir alltmer komplexa då de också påverkas av varandra.

Affärsutvecklingsstöd för samhällsentreprenörskap i Stockholmsregionen

Små- och medelstora företag har en central roll när det kommer till de kreativa lösningarna och att bidra till regionens tillväxt. Många upplever dock att de inte har metoderna eller verktygen för att kunna bidra till en hållbar affärstillväxt- och samhällsutveckling.

Coompanion Stockholm har genomfört en förstudie i syfte att undersöka behovet av affärsutvecklingsstöd för samhällsnyttiga aktörer i Stockholmsregionen. Vi ville se om det finns intresse och behov av nya affärs- respektive finansieringsmodeller för ett mer hållbart entreprenörskap.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!