Uppsala län

Med finansiering från Region Uppsala, och medfinansiering av Coompanion Sverige och Mikrofonden Uppsala län, jobbar vi med att kartlägga förutsättningarna och situationen för det sociala företagandet och den sociala ekonomin i tre av länets kommuner. Tanken är att dessa kommuner ska stå bättre rustade för möjligheterna till ett fortsatt utvecklingsarbete samt ha underlag för att kunna besluta om egna initiativ och åtgärder för att stötta det sociala företagandet i kommunen.
Utöver att kartlägga tre kommuner, där vi använder oss av metoden Social Economy Canvas tillsammans med kommunorganisationerna och sociala företag och föreningar i kommunerna, så ska även en verktygslåda/metodkarta tas fram. Detta för att visa på olika sätt att arbeta med socialt företagande och lokal samhällsutveckling. 

Samhällsutmaningar och samhällsentreprenörer

Vi befinner oss i en utmanande tid där inte mycket känns som vanligt. Samhällsutmaningarna har med pandemin blivit tydligare och kanske även annorlunda. En viktig resurs i att jobba med dessa utmaningar är att främja samhällsentreprenörer. De finns inom företag och föreningar, både inom den privata och den idéburna sektorn. Gemensamt för dessa verksamheter är att de erbjuder nya lösningar och har en stark drivkraft att bidra till samhällsförbättringar.

Vårt uppdrag

Uppdraget vi nyligen påbörjat för Region Uppsala innebär att vi digitalt ska träffa både kommuner och sociala företag (i tre av Uppsala läns kommuner). Under träffarna kommer vi använda oss av metoden Social Economy Canvas (mer information om verktyget längre ner). Syftet med träffarna är att visa på hur behoven av samverkan ser ut och hur kommunerna kan arbeta med att stötta socialt företagande. Resultatet av arbetet kommer att spridas tillbaka till alla kommuner i länet och till Region Uppsala. Detta sker genom en gemensam digital träff i slutet av projektet där resultatet presenteras. Under denna träff kommer det även finnas tillfälle för de olika aktörerna att mötas och diskutera. De deltagande sociala företagen får, utöver möjlighet att öka förståelsen och kunskapen hos sina kommuner, en kartläggning av sin verksamhet.

Metoden Social Economy Canvas – öka förståelsen för din verksamhet och ditt lokala sammanhang

För kartläggningen kommer vi använda oss av en digital version av metoden Social Economy Canvas, framtagen av EU kommissionen. Social Economy Canvas är en interaktiv metod för att kartlägga aktörer och flöden av värden, t.ex. ekonomiska och sociala, inom en organisation, på en plats, eller inom en viss kontext. En Social Economy Canvas hjälper er att bättre förstå er verksamhet och vad som är viktigt för er. Det hjälper er också att bättre se och förstå er verksamhet utifrån det lokala sammanhanget. Det är en unik möjlighet att få en väl genomarbetad kartläggning och analys av er organisation, samtidigt som ni bidrar till kartläggningen av läget för den sociala ekonomin i er kommun.

Avslutningsseminarium 20 maj 2021. Presentation av resultatet.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer är det bara att kontakta oss!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!