Kooperation gör skillnad

Kooperation gör skillnad för både för individer, grupper och samhället i stort. Coompanion arbetar för en jämlik och demokratisk samhällsutveckling genom entreprenörskap präglat av hållbarhet

Läs mer »
Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!