De vill utveckla kulturdimensionen för hållbarhet i Vombsjösänkan

På tisdag kväll, den 10 mars, bjuds boende och verksamma i Vombsjösänkan in till ett samtal om kulturens roll i hållbar utveckling. Arrangör är leaderprojektet ”Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan”.
– Det handlar om att utforska en plats identitet. Vilket kulturarv har vi, vem är vi som bor här nu och hur kan kreativitet vara viktig för framtiden? Det är i mötet mellan de frågorna som spännande utveckling händer, berättar Kerstin Jakobsson som leder kvällen.

Sedan 2017 har Sjöbo, Lund och Eslövs kommuner arbetat för att bilda ett biosfärområde i Vombsjösänkan. Biosfärområden är pilotområden, där nya metoder och ny kunskap testas för en hållbar utveckling. Idag finns 701 biosfärområden i 124 olika länder, varav sju i Sverige. Under kvällen på Sjöbo konsthall utforskar vi hur vi kan jobba i med kulturdimensionen i Vombsjösänkan.
– Inget biosfärområde har specialinriktning på kulturdimensionen så det vore jättespännande om Vombsjösänkan blir det första, berättar Kerstin Jakobsson.

Kerstin, som är verksamhetsledare för ARNA i Fågelriket, kommer att inleda kvällen med en föreläsning om kulturens roll. Utgångspunkten är att ingen utveckling är hållbar utan kultur och både lokala exempel och inspiration från andra delar av världen utlovas.

Andra delen av kvällen blir ett gemensamt samtal om hur boende och verksamma i området kan lyfta fram sina verksamheter, stärka platsens identitet och tillsammans skapa nya idéer och samverkansmöjligheter.

– Alla kreativa, nyfikna, människor från livets alla skeden och olika intresseområden är varmt välkomna, hälsar Kerstin.

Projektet ”Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan” är ett samverkansprojekt mellan två Leaderområden – Lundaland och Sydöstra Skåne – med Coompanion Skåne som projektägare. Efter träffen den 10/3 kommer det anordnas fler möten med olika inriktningar för utveckling av nätverk och samarbeten. Projektet erbjuder även gratis rådgivning kring verksamhets- och affärsutveckling.

På bilden: Kerstin Jakobsson, fotograf: Andrew Sawyer.


Mer information: ”Ingen utveckling är hållbar utan kultur”
Datum: Tisdagen den 10/3 kl. 18.30-20.30
Plats: Sjöbo konsthall, Gamla torg 10, Sjöbo
Se inbjudan och anmäl dig här (sista anmälningsdag sön 8/3) ->

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!