Är du kreativt verksam och vill ta nästa steg?

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning för dig som vill starta upp ett nytt initiativ eller utveckla projektet, föreningen eller företaget som du redan driver. Vi finns också för dig som vill diskutera utmaningar och lösningar under rådande coronapandemi.

Genom projektet “Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan” vill vi möjliggöra för boende, föreningsliv, byalag, företagare och andra verksamma på platsen att utveckla naturen, kulturen, frilufts- och näringslivet.

Vår utgångspunkt är att ingen utveckling är hållbar utan kultur. Därför ser vi de kulturella och kreativa näringarna (KKN) som extra spännande i Vombsjösänkan. Kanske har du en idé eller verksamhet som du vill ta vidare? Kontakta oss!

Så här går det till

På grund av coronapandemin, covid-19, lägger vi upp rådgivningen på ett sätt som minskar smittorisken. Du kan möta våra rådgivare:

  • Via webbmöte
  • Under en promenad, ”walk and talk”, i biosfärområdet
  • Över telefon

Du träffar din rådgivare vid 1-3 tillfällen. I det första mötet berättar du om din idé eller verksamhet och vad du vill ha stöd och rådgivning kring. Vi planerar sedan in kommande träff/träffar utifrån dina frågor och behov.

Rådgivaren fungerar som ett bollplank och du, eller gruppen om ni är flera, arbetar vidare på egen hand mellan träffarna. Du har då möjlighet att hålla kontakten med din rådgivare över telefon och mail.

Exempel på frågor som du kan få rådgivning kring

  • Hur affärsutvecklar jag mitt företag/min verksamhet?
  • Vilka finansieringsmöjligheter och samarbetspartners finns för min projektidé?
  • Hur går jag från idé till att genomföra ett arrangemang eller projekt?
  • Jag drömmer om att min kreativitet ska nå ut utanför kammaren, hur kommer jag igång?
  • Min verksamhet har drabbats av coronapandemin. Hur ställer jag om verksamheten och vilket stöd finns att få?

Välkommen att boka ett första möte

Du bokar genom att kontakta:
Junaidah Minnhagen
E-post: junaidah.minnhagen@coompanion.se
Mobil: 070- 263 09 47

Läs mer om våra rådgivare här.

Fotograf: Eszter Biró

Rådgivningen är en del av Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan. Projektet ägs av Coompanion Skåne med huvudfinansiering från Leader Lundaland och Leader Sydöstra Skåne.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!