”Vi utforskar kopplingen mellan hållbarhet och kultur”

– Hur kan vi tillsammans göra kulturen synlig i Agenda 2030?
Det var en av frågorna som Kerstin Jakobsson lyfte när ett trettiotal personer samlades för att diskutera kultur och hållbarhet den 10 mars på Sjöbo konsthall. Kerstin har under många år intresserat sig för frågan och menar att kulturdimensionen har potential att bli specialkompetensen för ett biosfärområde i Vombsjösänkan.

Leaderprojektet ”Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan” hade bjudit in till kvällen som samlade verksamma från det blivande biosfärområdet Vombsjösänkan och några boende från biosfärområdet Vattenriket.

– Efter att Agenda 2030 antogs uttryckte UNESCO en viss besvikelse över att kulturen inte var mer synlig i de globala målen. 2019 publicerade de därför ”the Culture|2030 Indicators” som gör att vi kommer se mer av kopplingen mellan hållbarhet och kultur framöver, spådde Kerstin.

Själv hörde Kerstin om möjligheten till ett biosfärområde i Vombsjösänkan 2013 och tyckte att det lät spännande. Genom föreningen ARNA, med säte i Harlösa, har hon och andra engagerade utforskat sin lokala plats och samlat inspiration från resten av världen.

– Vi ser ARNA som en fältstation för kulturdimensionen, sammanfattade hon och uppmanade fler att haka på.

Kerstin berättade också att för framtiden ser UNESCO biosfärområden som viktiga plattformar för kulturens roll i en hållbar utveckling. Stöd i hur man kan arbeta med detta finns i kulturdimensionens ledord: kulturarv, kunskap, kreativitet och mångfald.

Deltagarna fick ta del av lokala och internationella exempel på hur det är möjligt att arbeta konkret med kulturdimensionen för hållbarhet. Slutet av kvällen hade fokus på att mingla och utbyta idéer med varandra. Några av frågorna som diskuterades var:

  • Vad finns i området idag?
  • Vad saknas?
  • Vad vore fantastiskt?

– Det jag fastande för i presentationen är att det som upplevs som det mest negativa med en plats kan vändas till något positivt, berättade Patrik Karlson som är skådespelare och filmare.

Han hade lyssnat till exemplet om SERDE i Aizpute, Lettland, där husen förföll efter andra världskriget. Genom att bland annat anordna kurser i byggnadsvård och kulturfestivaler har byggnaderna nu fått liv och innehåll igen, ett arbete som både stärker byns positiva identitet och attraherar besökare.

– Istället för att ta med fiskelådan kan man ta med målarlådan ut i naturen, tipsade Eleonore Nilsson Odén i minglet. Man stannar upp då. Och lyssnar, känner och upplever färger och former i naturen.

Eleonore betonade att det är viktigt att samarbeta, för att tillsammans bli starka, och hon såg fram emot fortsatt nätverkande.

– Kanske är det här början på en kärngrupp, sammanfattade hon.

Läs mer
Sammanfattning av kvällen: ”Ingen utveckling är hållbar utan kultur” (pdf).
Publikation: Kulturdimensionen för hållbarhet (pdf).

Kommande aktiviteter
Boka kostnadsfri rådgivning: Är du kreativt verksam och vill ta nästa steg?
28 april: Idéverkstad för kultur – på nätet via Zoom


Arrangemenaget är en del av Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan. Projektet ägs av Coompanion Skåne med huvudfinansiering från Leader Lundaland och Leader Sydöstra Skåne.