Kooperativa företag gör maximal nytta för samhället

— Jag upplever att efterfrågan på kooperativa lösningar bara ökar, inte minst relaterat till ökade klyftor mellan stad och land.
Det säger Coompanion Sveriges ordförande Gordon Hahn i en ny intervju med Svensk Kooperation.

Det är med syfte att stödja och motivera människor i deras förverkligande av kooperativa idéer som Coompanion verkar för ett hållbart och gemensamt ägt företagande runt om i Sverige. Med sina 25 regionala föreningar i hela landet, erbjuder Coompanion rådgivning, processledning, finansiering och utbildning för alla som driver eller vill starta kooperativa företag. Resultatet blir fler och bättre kooperativa företag som gör maximal nytta för samhället, menar Gordon Hahn, ordförande för Coompanion Sverige.

Coompanion hjälper människor som redan driver eller vill driva demokratiskt och gemensamt ägda företag. Coompanion finns över hela landet, med 25 regionala föreningar som har 120 anställda rådgivare och över 1100 medlemsorganisationer, kooperativ, studieförbund och offentliga aktörer.

– ­Kooperativ organisering har både historiskt och i närtid varit det mest framgångsrika sättet att klara samhällsutmaningar, allt från våra basbehov till att lösa vår tids utmaningar, säger Gordon.

Läs hela artikeln

Hitta ditt närmaste Coompanion

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!