Ledarutbildning för arbetsintegrerande sociala företag

Ledarutbildning för arbetsintegrerande sociala företag
Ledarutbildning för arbetsintegrerande sociala företag

Långholmens folkhögskola erbjuder en ledarutbildning för arbetsintegrerande sociala företag. Start januari 2021 och det är på distans.

Kursen vänder sig till dig som arbetar i en ledande roll i ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) eller till dig som planerar eller vill göra det.

Kursen ger dig ett stöd i rollen som operativ ledare och/eller handledare. Den ger dig kunskaper om det arbetsintegrerande sociala företagandets affärsutveckling med tydligt fokus på tre teman som löper parallellt under utbildningen.

Se mer om utbildningen och anmäl dig hos Långholmens folkhögskola.

Ps. Anmäl dig senast 7 december 2020.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!