Checklista inför årets bokslut

Checklista inför årets bokslut

Året börjar närma sig sitt slut och det är dags att redovisa företagets ekonomi. Här är en checklista med några punkter som är bra att ta hänsyn till i årets bokslut!

  • Alla balanskonton ska stämma gentemot underlag, tex ska banksaldot per den 31/12 vara exakt samma som saldot på banken.
  • Finns varulager så ska det inventeras enligt FIFO (first in, first out) och värderingen ska vara enligt inköpspriset INTE försäljningspriset.
  • Avskrivningar ska göras på inventarier i anläggningsregistret
  • Skatter, moms och arbetsgivaravgifter ska stämmas av gentemot uppgifter från Skattekontot.
  • Finns det kostnader eller intäkter över 5000 kr som tillhör det ena eller andra året – se till att periodisera in dem på rätt år.
  • Finns det kundfordringar som är osäkra, de ska i så fall skrivas ner i värde.
  • Om det finns långfristiga lån så ska den delen som ska amorteras av under nästkommande år, flyttas till kortfristig skuld.
  • Avstämning av ev. kontantkassa, avstämningen dokumenteras i ett intyg som biläggs bokslutsverifikationerna.

Behöver ni hjälp?

Om ni behöver hjälp med bokslutsarbetet eller kanske hela er redovisning – kontakta Coompanion Roslagen & Norrort!

Vi är specialister på kooperativ och kan sköta ert företags bokföring, löner, redovisning och mycket mer. Vi skräddarsyr ett upplägg som passar ert behov – så att ni kan fokusera på er affärsidé.

Glöm inte att ni även kan boka kostnadsfri företagsrådgivning med oss! Det kan handla om allt från affärsidé och företagsform till att marknadsföra sig och hitta kunder.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!