Ny lag om digitala stämmor förlängs

Ny lag om digitala stämmor förlängs

Riksdagen har beslutat att förlänga den tillfälliga lag som gör det möjligt att hålla bolags- och föreningsstämmor utan att delta fysiskt.

Det innebär att en stämma kan hållas antingen digitalt i kombination med poströstning eller genom att aktieägare och medlemmar deltar enbart genom poströstning.

Anledningen är att coronapandemin gör att det inte går att förutse när stämmor kan hållas i normal ordning. Och det är därför den tillfälliga lagens giltighetstid förlängs till den 31 december 2021.

Läs mer hos Riksdagen

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!