Värdet av kulturella och kreativa näringar i Stockholm – större än hela landets livsmedelsindustri

Foto: Anna Hugosson, mediabank.visitstockholm.com

En ny rapport från Invest Stockholm visar att värdet av kulturella och kreativa näringar (KKN) i Stockholm överstiger värdet av livsmedelsindustrin i hela Sverige. Sektorn står för en enorm potential.

Kulturella och kreativa näringar i Stockholm omsatte 217 miljarder kr 2018. Motsvarande siffra för detaljhandeln i Stockholm var 160 miljarder kr samma år. Ytterligare jämförelser kan göras med livsmedelsindustrin i hela Sverige som omsatte 195 miljarder kr 2018, och Sveriges skogsindustri som omsatte 222 miljarder kr. Sett över en tioårsperiod har kulturella och kreativa näringar upplevt en stadig tillväxt, även om skillnader finns mellan olika subsektorer. Branschens omsättning har ökat med 35 procent och antalet anställda med 13,5 procent sedan 2010.

Rapporten redovisar förklaringar till varför förutsättningarna för människor att vara kreativa är exceptionella i Stockholm, men pekar också på viktiga områden där det finns behov av insatser för att säkerställa kompetens och fortsatt tillväxt. Innehållet kan även bidra till insikter om hur de kulturella och kreativa näringarna skulle kunna bidra till återhämtningen efter pandemin.

— De kulturella och kreativa näringarna bidrar till Stockholms ekonomi med innovation, jobb och tillväxt. Men de är också en avgörande del av stadens identitet och attraktionskraft, tätt sammankopplade med vår besöksnäring. Den ekonomiska krisen är djup här och nu, Stockholms kulturella och kreativa näringar spelar en avgörande roll i återhämtningen. Därför är det viktigt att särskilt drabbade branscher får riktade statliga stöd för att överleva den akuta krisen”, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad.

Om rapporten ”Creative and Cultural Industries in Stockholm”

Syftet med rapporten är att belysa omfattningen av de kulturella och kreativa näringarna i Stockholm: hur de har vuxit de senaste åren, vilka drivkrafterna är för denna tillväxt och vad som kan hindra en fortsatt expansion av sektorn i framtiden. Rapporten är skriven på engelska för att också fungera som underlag för internationella investerare. Rapporten är producerad av Invest Stockholm, ett dotterbolag till Stockholm Business Region, med hjälp av United Minds.

Läs hela rapporten här

Vill du förverkliga en idé inom KKN?

Du kanske är musiker? Speldesigner? Eller arkitekt? Hos Coompanion får du kostnadsfri rådgivning när du vill förverkliga en idé. Vi är ditt professionella bollplank. Boka en tid här!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!