Har du erfarenhet av att rekrytera långtidsarbetslösa?

Det har gjorts många undersökningar som berör de arbetslösas situation och effekten av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, men det saknas fortfarande tillräckligt med kunskap om arbetsgivarnas/företagarnas drivkrafter till att inkludera långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning i arbetslivet. Nu söker vi dig som har erfarenhet av att rekrytera personer i målgruppen via ditt arbete.

Coompanion Stockholm har fått i uppdrag av Europeiska Socialfonden (ESF) att bedriva en förstudie vars syfte är att undersöka företagarnas förståelse, förutsättningar och intresse för att anställa personer som har det svårt att komma in i den ordinarie arbetsmarknaden.

Har du erfarenhet av att anställa personer som har varit långtidsarbetslösa för praktik, arbetsträning, subventionerad löneanställning etc? Då behöver vi din hjälp att få veta vad du personligen anser är viktigt för att kunna underlätta för företagare att anställa personer som har det svårt att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden.

Vår förstudie kommer att ligga till grund för förbättringsåtgärder som syftar till främja arbetsgivare att anställa långtidsarbetslösa. Intervjutiden beräknar ta ca 50 minuter och sker digitalt via videomöte. 

Om du vill ställa upp på en intervju eller känner någon som har denna erfarenhet som vi behöver för vår förstudie, så kontakta gärna Eric Edung på Coompanion Stockholm på tel. 070-726 48 04 eller maila till eric.edung@coompanion.se

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!