Level- Malmös nya hållbara och inkluderande företagsinkubator

En av Coompanion Skånes målbilder har efter en lång tids engagemang blivit verklighet! Under hösten startar Level – Malmös nya hållbara och inkluderande företagsinkubator. Inkubatorn är ett samverkansprojekt mellan Malmö stad, Coompanion Skåne, Tillväxt Malmö och Almi. Level planerar att öppna upp verksamheten i Malmö efter sommaren.

Malmös nya hållbara och inkluderande företagsinkubator kommer att bli ett nytt centrum för företagande i Malmö som är tillgängligt, inkluderande och attraktivt för alla stadens olika entreprenörer. Målet är att bli den naturliga platsen för entreprenörer som vill ha rådgivning oavsett företagstyp. I dagsläget finns ett antal nischade ställen i staden som hjälper företag att starta och växa men det saknas en plats som speglar Malmös invånare och tar vara på den vilja och drivkraft som finns hos stadens invånare.

Den nya satsningen kommer att ha en bred målgrupp med fokus på de entreprenörer som det företagsfrämjande systemet har svårigheter att nå i dagsläget, så som personer med internationell bakgrund, unga och kvinnor.

Rådgivning erbjuds i tre olika faser – drömma, starta och växa, för att tillgodose de olika stadier som entreprenörerna kan befinna sig i. Stort fokus kommer att ligga på hållbarhet och digitalisering.

Level ska vara en plats som överbryggar språkliga hinder, dit alla ska känna sig välkomna oavsett om man pratar svenska eller inte. Målsättningen är att erbjuda företagsrådgivning på bland annat svenska, engelska, arabiska, pashto och dari.

Rådgivningen kommer att vara kostnadsfri, behovsanpassad och utgå från individen. Utöver hjälp att starta, driva och växa sina bolag får entreprenörerna även tillgång till kontorsplatser i de nya lokalerna som planeras att invigas den 1 september.

Level kommer att ha sex anställda och en årlig budget på 6,5 miljoner kronor. Målsättningen är 45 startade företag under den pågående treårsperioden.

Coompanion är en kooperativ företagsutvecklare som främjar entreprenörskap som värnar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Almi tar med sig stor erfarenhet av affärsrådgivning och finansiering. Tillväxt Malmö bidrar med kunskaper om affärsutveckling för tillväxt samt erfarenheter från det tidigare projektet Highway to Business.

Läs om Level i Malmö Stads pressrelease.

Läs om Level på Mamö Stads hemsida

Läs om Level i Sydsvenskan.

Läs om Level i Dagens Industri.

Läs om Level i News Öresund

Är du intresserad av att veta mer om Level.
Kontakta Olof Eriksson, VD Coompanion Skåne
olof.eriksson@coompanion.se
0708-658492

Är du entreprenör och vill ta del av Levels erbjudande. Kontakta Johan eller Åsa.
Johan Broman, företagsutvecklare Coompanion Skåne
johan.broman@coompanion.se
0733-63 10 01

Åsa Krug, affärsutvecklare Tillväxt Malmö.
asa.krug@tillvaxtmalmo.se
0724-53-54-00

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!