Starta digital butik

Att dagligvaruhandeln har en enorm betydelse för möjligheten att bo och verka på landsbygden är ingen överdrift.

Det är heller ingen överdrift att påstå att dagligvaruhandeln på landsbygden har en stor utvecklingspotential. Många lanthandlare arbetar 10-12 timmar eller mer veckans alla dagar och går ändå knappt runt ekonomiskt. Här finns stora möjligheter att med hjälp av ny teknik minska antalet arbetade timmar utan att minska på öppettiderna.

Handbok för digital lanthandel

Projektet ServiceLyftet drevs av Coompanion med syftet att hjälpa till att bibehålla och utöka service på landsbygden med hjälp av nya digitala lösningar. Nu finns handboken ”Att skapa livskraftig lanthandel med hjälp av digitala lösningar – Metod, idéer och checklistor”, ladda gärna ned den här.

Coompanion hjälper er gärna i processen – boka kostnadsfri rådgivning hos din rådgivare!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!