Ny verksamhetsledare ska samordna och tydliggöra Coompanion nationellt

Sedan den 1 december är Jan Abrahamsson ny verksamhetsledare för Coompanion Sverige – den enda företagsfrämjaren i Sverige för kooperativt entreprenörskap. Jan kommer senast från en roll som projekt- och verksamhetsledare på Sopact; en verksamhet som främjar social innovation vid Lunds universitet. Han har gedigen erfarenhet från den kreativa sektorn (design, varumärke och kommunikation) i roller som kreatör, projektledare, strateg och VD, samt har haft partnerskap i ett antal olika byråer. 

– I och med rekryteringen av Jan Abrahamsson kommer vi att ytterligare kunna tydliggöra och utveckla Coompanions roll; både lokalt, regionalt och nationellt. Jans bakgrund från den kreativa sektorn, hans erfarenhet av ledarskap tillsammans med engagemanget för social innovation och samhällsentreprenörskap tror vi kommer att vara till stor fördel för organisationen, säger Gordon Hahn, styrelseordförande Coompanion Sverige.

Coompanion finns i alla Sveriges 21 regioner och därmed blir Jans arbetsplats hela landet, med utgångspunkt från Stockholm. 

– På nationell nivå kommer jag att samordna och skapa opinion för det unika arbete som sker regionalt. Jag kommer att arbeta för att stärka Coompanions varumärke och tydliggöra den samhällsnytta som Coompanion bidrar med. Vi ska också bli en starkare samverkanspartner inom fler samhällssektorer, säger Jan Abrahamsson, verksamhetsledare Coompanion Sverige.

De regionala Coompanionkontoren arbetar för start och utveckling av kooperativa företag genom framförallt kostnadsfri rådgivning, information och utbildning. En del i Jans roll blir att verka samordnande för det arbete som görs i regionerna.

– Styrkan i Coompanion är att vi är över 120 personer, där flertalet är företagsrådgivare och affärsutvecklare – alla med en djup kännedom om sin egen region och om fördelarna med kooperativt entreprenörskap. Jag ser en organisation med en unik kompetens och ett unikt erbjudande, berättar Jan.

Kooperativa företag är unika i sitt slag. De kombinerar affärsnytta med delaktighet, demokrati och samhällsnytta. De kooperativa principerna sattes redan i mitten av 1800-talet, men är fortfarande högst aktuella.

– Det ska bli spännande att arbeta med den kooperativa rörelsens värderingar och principer. Att ta fasta på värderingar som demokrati, självständighet, samarbete och samhällshänsyn – och att bidra till att fler människor får kunskap om att skapa företag utifrån dessa värderingar. Det är värderingar och principer som inte bara är fortsatt aktuella, utan även är viktigare än någonsin när vi ser en så stark polarisering i samhället, säger Jan.

Vi på Coompanion är övertygade om att kooperativt entreprenörskap bidrar till ett jämlikt, demokratiskt och hållbart samhälle. Det har vi många bevis på, och fler ska det bli.

– Min ambition är att bidra till att Coompanion ännu tydligare ska vara en av de starkaste aktörerna som driver utvecklingen mot ett socialt hållbart samhälle. Jag är övertygad om att Coompanion i framtiden kan göra ännu större positiv skillnad för människor både lokalt, regionalt och nationellt, säger Jan.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna:

Gordon Hahn, ordförande Coompanion Sverige

Jan Abrahamsson, verksamhetsledare Coompanion Sverige

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!