Tips om evenemang: Innovativt entreprenörskap för en bättre värld

Vi vill tipsa om föreläsningen Innovativt entreprenörskap för en bättre värld den 10 februari kl 10-12.
Online och kostnadsfritt.

Från inbjudan:

”Att tänka i nya banor och skapa innovationer är helt avgörande för att lösa många av de samhällsutmaningar vi står inför. Men hur kommer man på nya innovativa lösningar och hur omsätter man dem till att bli verklighet?

Under denna förmiddag kommer vi att lyssna till Anssi Rantanen, entreprenör och utbildare från Finland. Anssi kommer att inleda med att ge oss grunden för hur vi kan tänka kring innovationer och hur framgångsrika företag och organisationer gör för att skapa en innovativ arbetsmiljö där idéer och lösningar ständigt utvecklar verksamheten.

Vi kommer också att få möta tre personer som berättar om konkreta exempel på hur de såg ett problem, kom på en lösning och skapade värde inte bara för sig själv utan även för andra. Hur gjorde de och vad var avgörande för att idén inte bara skulle stanna som en pappersprodukt eller tanke?”

Läs mer och anmäl dig här.

Evenemanget arrangeras av STARTcentrum Social Impact, NyföretagarCentrum Örebro Lekeberg, Coompanion Mälardalen och UngFöretagsamhet Örebro län, och finansieras av Region Örebro län.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!