Crowdfunding – de kan tänka sig investera i din idé

Crowdfunding – de kan tänka sig investera i din idé

Crowfunding är ett allt mer populärt sätt att finansiera uppstart eller utveckling av affärsidén. Många entreprenörer frågar sig däremot vilka som faktiskt kan tänka sig att investera och hur de ska nå ut till dem. Nu finns några av svaren i en ny avhandling!

Nadia Arshad vid Internationella handelshögskolan i Jönköping har publicerat en avhandling där hon studerat finansiärerna i crowdfunding-kampanjer.

Vilka är finansiärerna?

I avhandlingen pekar hon ut fyra typer av finansiärer med olika motivation och mål för att stödja crowdfunding-kampanjer:

Välgöraren

Välgöraren finansierar ett projekt enbart för att hjälpa initiativtagarna och förväntar sig ingen belöning. Hen har ett stort känslomässigt engagemang och ett lågt kognitivt engagemang i projektet (ej intresserad av sådant som funktion och fördelar).

Köparen

Köparen är främst intresserad av belöningen. Hen har ett högt kognitivt engagemang och ett lågt känslomässigt engagemang.

Beskyddaren

Beskyddaren befinner sig mitt emellan välgöraren och köparen. Hen vill hjälpa entreprenören men är samtidigt intresserad av belöningen. Beskyddaren är måttfull både i sitt känslomässiga och kognitiva engagemang.

Användaren

Användaren är en typ av investerare som varken vill hjälpa initiativtagaren eller söker belöning. Hen finansierar nya idéer av nyfikenhet eller för att lära sig mer om crowdfunding. Användaren har ett högt kognitivt engagemang och ett lågt känslomässigt engagemang.

Vill ni ha hjälp med crowdfunding?

Boka en kostnadsfri rådgivning med Coompanion för att bolla tankar om er affärsidé, snacka crowdfunding eller andra möjliga vägar till finansiering.

Hitta ert närmaste Coompanion-kontor

Vi vill också tipsa om Mikrofonden, landets största sociala investerare som hjälper föreningar, kooperativ, stiftelser och sociala företag med finansiering.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!