Upprop för Ukraina och Demokratin!

Coompanion har alltid värnat om demokrati och vi arbetar bland annat med att ge kostnadsfri rådgivning inom områden där demokratiskt företagande är fördelaktigt. Vi är övertygade om att en positiv förändring och utveckling sker genom delaktighet och att arbeta tillsammans för en gemensam sak. Coompanion har tydliggjort detta genom att formellt och offentligt skriva under 

Deklarationen För en Stark Demokrati

där vi tar ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och vi tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. 

Vi vill uppmana alla företag om att stå upp för demokrati och frihet, med anledning av invasionen av Ukraina. Vi råder er att förhålla er till EU:s sanktioner mot Ryssland och att rikta er köpkraft mot affärspartners som inte stödjer en diktaturregim. Men, glöm dock inte bort att det inte är det ryska folket som är ansvariga för situationen, utan den ryska regimen. Det är viktigt att markera sin motvilja mot kriget och samtidigt värna om sina relationer med de människor man jobbar med i Ryssland. Vissa affärsrelationer kan behöva avslutas, men det öppnar också upp dörren för andra möjligheter. Om vi inte agerar mot anti-demokratisk utveckling nu så finns det en stor risk att vi skapar en samhällsfarlig situation på sikt som vi inte kan ta oss ur. Det är nu vi kan göra skillnad och alla våra val spelar roll.

Coompanion Kalmar län står upp för Ukrainas folk och suveränitet – för frihet, demokrati och rätten att försvara sig mot ryska angrepp!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!