Uthålliga lokala matproducenter prisas tillsammans som Årets kooperativ i Roslagen

Just nu pågår MSB’s kampanj Krisberedskapsveckan, med det högaktuella temat mat. Föreningen Roslagsmat som under närmare 30 år har haft fokus på småskalig matproduktion tar samtidigt hem priset som Årets kooperativ, för andra gången(!).

Roslagsmat är ett kooperativt företag i tiden, där nyttan både för medlemmarna och samhället bara blivit tydligare med åren. De 18 medlemmarna är lokala matproducenter och mathantverkare i Roslagen som under snart 30 år uthålligt har satt miljömässig hållbarhet och hög kvalitet i första rummet. 

– Roslagsmat är ett verkligt föredöme och trygg framgångsmodell i ett samhälle där omvärlden är i gungning. Ett fantastiskt exempel på hur tillsammansföretagande skapar nytta för fler än det egna företaget, till och med för hela samhället! Det säger Sarah Thorsaeus, verksamhetsledare på Coompanion Roslagen & Norrort som delar ut priset.

Startade välbesökta Skördemarknaden

Roslagsmat bildades 1995 och redan tidigt insåg man vikten av att skapa en naturlig gemensam marknadsplats. Tillsammans grundade medlemmarna Skördemarknaden i Norrtälje – numera ett mycket välbesökt och känt evenemang som medför både nytta och nöje för sina besökare.

Medlemmarna i föreningen arbetar stenhårt för att lyfta närproducerat och lokalt mathantverk. Flera företagare i föreningen har också prisats de senaste åren, så som Årets nyföretagare, Must-SM och Ät!Stockholm. Roslagsmat har länge utmärkt sig som kooperativ och faktiskt fått utmärkelsen Årets kooperativ en gång tidigare, nämligen 2015. 

– Det stämmer, säger Sarah Thorsaeus. Och vi har medvetet valt ut det här kooperativet för andra gången. Frågan om närproducerad mat är så pass viktig just nu, och den här modellen är väldigt gynnsam så därför ville vi lyfta Roslagsmat igen, berättar Sarah Thorsaeus.

Närproducerat en nödvändighet

Hållbar mat är en av våra stora samhällsutmaningar idag. Människors intresse för odling, hållbarhet och förvaring av livsmedel ökar i takt med att omvärlden känns alltmer osäker och oförutsägbar. Pandemin, ett försämrat säkerhetspolitiskt läge tillsammans med klimatförändringarna har aktualiserat behovet av att producera maten nära människorna. 

Den här veckan (vecka 39) är det krisberedskapsveckan, som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arrangerar; en informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Årets tema är inte oväntat det högaktuella ämnet mat. Det finns mycket som pekar på att stora förändringar är nödvändiga i livsmedelsbranschen. Något som Roslagsmat tagit fasta på sedan länge.

– I en tid där fler behöver kunna producera mat nära människorna står medlemmarna i kooperativet Roslagsmat starka. Med fler initiativ som det här kommer vi långt på vägen och det är det vi vill inspirera till, berättar Sarah Thorsaeus vidare.

Prisutdelning med internationella gäster

Utmärkelsen Årets kooperativ delades ut vid ett besök hos en av medlemmarna, Norrtelje Musteri, fredag den 30 september, 2022. Vid prisutdelningen deltog även en handfull nyfikna internationella gäster för att ta del av svenska arbetssätt kring närproducerad mat, nämligen deltagare i ett av Coompanions Central Baltic-projekt; “PEAS”.

Motiveringen till priset lyder:

Årets pristagare visar på ett smart sätt att samarbeta för att tillsammans göra stor skillnad. Under snart 30 år har Roslagsmat uthålligt arbetat för att sätta småskalig matproduktion på kartan.
Ett tillsammansföretagande med sikte på en hållbar framtid, väl värda titeln Årets kooperativ 2022!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!