Jättekooperativ i Venezuela tar hem Right Livelihood-pris

Right Livelihood kämpar för fred, rättvisa och hållbarhet sedan 1980. Varje år delar de ut Right Livelihood-priset för att uppmärksamma modiga människor och deras visionära insatser för en bättre värld. I år är en av pristagarna ett kooperativ, nämligen det enorma kooperativa nätverket Cecosesola, i Venezuela.

Cecosesola (Central de Cooperativas de Lara) är ett nätverk av gräsrotsorganisationer baserade i låginkomstområden i Venezuela. Medlemmarna i nätverket producerar och tillhandahåller produkter och tjänster till överkomliga priser till fler än 100 000 familjer i sju delstater.

”För att ha etablerat en rättvis och kooperativ ekonomisk modell som ett kraftfullt alternativ till vinstdrivande ekonomier.”

(Motivering till priset)

Deras framgångsrika metod för kulturell förändring har gjort att nätverket expanderat kraftigt under de senaste 55 åren. I dag finns kooperativa begravningstjänster, matmarknader, ett hälsonätverk och banktjänster, men också jordbruk och små processanläggningar. Cecosesolas ekonomiska aktiviteter är så gott som helt självfinansierade och erbjuds till långt under marknadspriser.

Cecosesola är en ledstjärna som inspirerar de som letar efter ett annorlunda sätt att närma sig företagsamhet. De omvandlar den traditionella hierarkiska modellen som annars är standard för såväl privata som statliga företag. Fokus läggs på hur lärandet fördjupas genom att tillsammans ta upp och diskutera relationerna på arbetsplatsen och den omgivande miljön. Grunden är transparens, ömsesidigt stöd och rättvisa.

Cecocesola har fortsatt att utveckla sitt arbete för att kunna bemöta de problem som Venezuela brottas med; som brist på mat, hyperinflation, massiv utvandring och ekonomisk kris. I dag arbetar Cecosesola i en platt organisation där alla röster har lika mycket värde, och där man strävar efter att fatta beslut i konsensus.

Läs mer om priset och pristagarna

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!