En tillgång för hela Gotlands förenings- och näringsliv

GoAd, Gotland Admin Center ek. för. är ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) som förutom att skapa arbetstillfällen även stöttar individer i behov av arbetsintegrering och arbetsträning. De är regionens ledande expert på bokföring och administration inom ekonomiska föreningar.

– GoAd fungerar som en stödstruktur till alla andra ASF:er på Gotland kring bland annat personaladministration, kollektivavtal med mera. GoAd har även utvecklats till att bli den redovisningsbyrå på Gotland som verkligen kan projektredovisning inom ESF, ERUF och Leader. En riktig tillgång för hela öns föreningsliv och näringsliv! berättar John Gambe, verksamhetsledare på Coompanion Gotland.

GoAd startades genom ett Leader-projekt som byggde på att stärka de sociala kooperativen på Gotland genom samverkan av administrations- och ekonomitjänsterna som fanns, höja kompetensen inom organisationerna och bygga upp en back-up funktion – helt enkelt en form av stödstruktur för de ASF:er som då fanns på Gotland. Efter en trög start så kunde de börja bygga företaget i liten skala. Ytterligare ett Leader-projekt ”Av Egen kraft – självständiga sociala företag” har bidragit till att bygga upp en organisation. Båda dessa projekt har drivits av Coompanion Gotland.

Genom att erbjuda tjänster ”utifrån kundens behov” så har också nya affärsidéer kommit fram som t ex behovet av kunskaper om projektredovisning och egenanställningar till begravningsofficianter för att nämna några.

– De är i stort en ”redovisningsbyrå” i liten kostym med huvuduppdrag att stödja andra ASF/sociala företag, men även andra små och medelstora företag och föreningar som behöver deras tjänster, säger John Gambe.

De är också Certifierade via Skoopi vilket också gett dem verktyg att växa som kooperativ.

Läs mer om GoAd Gotland

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!