K2C ger både människor och saker en andra chans

Kungsbacka Andra Chansen (K2C) är ett arbetsintegrerande socialt företag som med hållbarhet som huvudfokus ger både människor och saker en andra chans. Kajsa Vik, verksamhetsledare för Coompanion Halland berättar om kooperativet.

– Som ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) är affärsidén dels att anställa personer med ett långt utanförskap i bagaget och dels att ge saker ett förlängt liv genom reparationer av olika slag. 

K2C startade i liten skala med enbart en person anställd för fem år sedan och har sedan jobbat sig upp till dagens nivå. De har certifierat sig enligt Skoopis standard och är aktiva i det regionala arbetet med Skoopi Halland. 

Hur har företaget utvecklats?

– Genom aktivt arbete har de lyckats skaffa avtal med bostadsbolag för att få ta hand om överblivna cyklar och de har även vunnit sin del av en ramupphandling för att vara en av flera företag som reparerar arbetskläder vilket är ett bra exempel på hur de utvecklat företaget för att kunna erbjuda arbetstillfällen åt fler.

Hur bidrar företaget till medlemmarnas individuella utveckling?

– K2C erbjuder ett arbete som är anpassat till sina medarbetare. Deras främsta mål är att använda företagets överskott till att utveckla sina medarbetare och att skapa fler arbetstillfällen.

K2C vann också ett pris i år, kan du berätta?

– Ja, Kungsbacka kommuns hållbarhetspris 2022! Det är en sammanvägning av social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och de är väl värda priset!

Läs mer om K2C på deras webb

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!