Social innovation för regional utveckling

I projektet SIRU 2.0 utvecklas stödsystem och verktyg för social innovation och samhällsentreprenöriella initiativ i Jönköpings län. Detta gör vi genom insatser med fokus på samverkan, affärsutveckling och kunskapshöjning. Projektet driver vi i samverkan med Jönköping International Business School och det finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Jönköpings län. Läs gärna mer om projektet här och läs mer om kommande aktiviteter i vårt kalendarium.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!