Ny satsning på lokal service 

Landsbygden behöver service. Inom satsningen ”Lokal Serviceutveckling – för ökad service på landsbygden” kommer lanthandlare, gårdsbutiker och andra aktörer att erbjudas stöd för att hitta nya former av service för ökad lönsamhet. 

Mellan 1996 och 2021 har antalet dagligvarubutiker i Kalmar län minskat med 81 butiker eller 37%. Hur många av de 139 resterande finns kvar 2025 eller 2030?

Läs mer om satsningen på: https://coompanion.se/kalmar-lan/lokalservice/

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!