Göteborg blir EU:s centrum för social ekonomi – under tre dagar

I samband med det svenska EU-ordförandeskapet våren 2023 samlas de tyngsta internationella aktörerna inom social ekonomi i Göteborg under en konferens med fokus på den sociala ekonomins roll i att skapa ett starkare och mer sammanhållet Europa.

I januari 2023 tog Sverige över som EU-ordförande och kommer att leda arbetet i ministerrådet under ett halvår framåt. När representanter från flera europeiska länder kommer till en konferens på Handelshögskolan i Göteborg den 8 juni är målet att stärka den sociala ekonomin och lyfta frågor kopplat till den sociala ekonomins aktörer och dess förutsättningar att skapa ett starkare och mer sammanhållet europa. 

“Social Economy 2023– Building a stronger and resilient Europe” är konferensens tema och  utgår från kommissionens nya handlingsplan för social ekonomi samt planeras i nära samverkan med europeiska experter och aktörer. Den bygger vidare på förra årets konferens “Social Economy -The Future of Europe” som ingick i det officiella programmet  för den franska ordförandeskapet. Samtidigt markerar konferensen 10 års-jubileum för Coompanions flaggskepp Stora Sociala Företagsdagen som är en årlig konferens för företag och organisationer som vill ta socialt ansvar. 

Dagen innan och efter konferensen kommer det även att hållas internationella stämmor och studiebesök för att besöka sociala entreprenörer och innovatörer i regionen.

“Dessa årliga återkommande EU konferenser om social ekonomi samlar ledande politiker, tjänstemän och företagare från olika delar av Europa och utgör det primära tillsammans för att skapa utveckling av den sociala ekonomin i Europa och Sverige. Jag skulle uppmana alla med intresse för bättre förutsättningar för den sociala ekonomin att passa på att komma och lyssna och delta i samtalen. Detta är en unik möjlighet man inte får missa” säger Gordon Hahn, Ordförande Coompanion Sverige.

Konferensen syftar också till att belysa förutsättningarna kring social ekonomi i både södra och norra Europa och på så sätt ge en grund för ministerrådets fortsatta arbete för utveckling av denna sektor.

Program kommer ut inom kort!

Datum: 8 juni 2023 på Handelshögskolan, Göteborgs Universitet. 

Arrangörer:
Konferensen arrangeras av Coompanion i samarbete med REVES, Cecop och Social Economy Europe. Med stöd från Västra Götalandsregionen, Handelshögskolan Göteborgs Universitet och Fremia.

För frågor om konferensen,
kontakta Diana Ghinea, utvecklingsstrateg på Coompanion Göteborgsregionen

Mail: diana.ghinea@coompanion.se

Telefon: +46 (0) 733 75 62 05

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!