Därför kan du förvänta dig jämställd företagsrådgiving hos Coompanion

Vi på Coompanion har jämställdhet inbyggt i vårt DNA. Vår drivkraft bygger nämligen på de kooperativa värderingarna; såsom jämlikhet, demokrati och delaktighet. Därför är lika behandling oavsett könsidentitet något vi ständigt arbetar med och det är också ett av våra strategiskt utvalda globala hållbarhetsmål:

”MÅL 5: JÄMSTÄLLDHET. Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.”

Globalt mål nr 5: Jämställdhet

Jämställd företagsrådgivning

Coompanion ger kostnadsfri rådgivning till alla som vill starta eller utveckla ett företag eller förening tillsammans. Vi möter grupper som vill förverkliga en idé, grupper som vill utveckla sin bygd eller sitt närsamhälle, och småföretagare som vill samverka med varandra.

Våra rådgivare har tillgång till en checklista för jämställd rådgivning och alla medarbetare får kontinuerligt information om jämställdhet. Vi ställer oss bland annat frågor som;

  • Vilka metoder använder jag för att taltiden i gruppen ska fördelas så att män och kvinnor får lika stort utrymme?
  • På vilket sätt diskuterar jag positiva effekter av att ha en jämn representation av kön i kooperativets styrelse?
  • Får män sämre rådgivning för att vi har föreställningar om att de kan mer och verkar mer självsäkra?

 Kort sagt, hos oss kan du förvänta dig jämställd rådgivning.

Vill du starta eller utveckla en idé tillsammans med andra?

Prata med oss på Coompanion! Vi kan kooperativt entreprenörskap och tillsammansföretagande. Boka kostnadsfri rådgivning i din region

Webinar om jämställd, social finanisering, 8 mars

På Internationella kvinnodagen har vi bjudit in Ylva Lundkvist Fridh, Mikrofondens VD som är med på världstopplistan för kvinnor som är sociala entreprenörer. Ylva föreläser på temat finansiell exkludering av sociala företag och samhällsentreprenöriella kvinnor och berättar om Mikrofondens verktygslåda för jämställdhet.

Se hela programmet och anmäl dig här

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!