Riskkapital-bolaget som investerar jämställt

Bara 0,5% av det svenska riskkapitalet går till kvinnliga bolagsgrundare. Samtidigt har Sveriges största sociala investerare Mikrofonden till 60 procent beviljat finansiering till företag och föreningar som leds av kvinnor. Nu uppmanar de andra riskkapital-bolag att också investera jämställt.

Sedan starten har majoriteten av Mikrofondens finansiering till kooperativ och föreningar gått till verksamheter vars sökande varit kvinnor. Eftersom dessa “sociala företag” (som de kallas inom EU) ägs av sina medlemmar så är nästan alla företagen ägda av det som i näringslivet kallas “mixade team” (alltså en blandning av kvinnor och män)

16 av 30 företag i Mikrofondens portfölj leds av kvinnor och 60 procent av deras investerade kapital har gått till de företagen. Det är till exempel att jämföra med statliga Almi invest, där enbart 29 procent gick till mixade eller kvinnors företag (71 procent av pengarna gick alltså till företag som leds av män) år 2020.

Om man tittar på riskkapitalmarknaden i stort visade Dagens Industri en undersökning av Unconventional Ventures år 2021 att ynka 0,5 procent av riskkapitalet går till kvinnliga grundare och 11% till mixade team.

– Vi på Mikrofonden är stolta över att särskilja oss på ett sätt där våra investeringar bidrar till ett mer jämställt näringsliv. Att ha kooperativ, civilsamhälle och idéburen välfärd som målgrupp gör det dessutom lättare att göra jämställda investeringar eftersom den tredje sektorn är mer jämställd än näringslivet i stort, säger Ylva Lundkvist Fridh, vd på Mikrofonden.

Mikrofonden beskriver sig själva som Sveriges största sociala investerare mätt i antal sociala investeringar. De har de senaste åren gjort ca 130 mikroinvesteringar i social ekonomi till ett värde på över 19 miljoner kronor. De är civilsamhällets egna riskkapitalkooperativ. Mikrofonden riktar sig till sociala företag, kooperativ, stiftelser och föreningar över hela Sverige.

– Den grundläggande verksamhetsidén för sociala företag är att skapa samhällsekonomiska vinster, till exempel genom arbetsintegration eller cirkulära produktionsmodeller, berättar Mikrofondens ordförande Jan Svensson. Om fler investerare skulle börja mäta såväl ekonomiska som sociala och ekologiska effekter av sina investeringar så är vi övertygade om att det skulle gynna en mer jämställd finansmarknad.

Några exempel på Mikrofondens portföljföretag med en kvinna som ledare:

L&H dina silviasystrar ek. för.
Egnahemsfabriken Tjörn, ek. för.
Nyed friskola ek. för.
Pix ek.för.
SKOOPI ideell för.
I Ur & Skur Myllran ek.för.
Vägen ut! kooperativen ek.för.

För mer information:

Ylva Lundkvist Fridh, vd för Mikrofonden
073-17 599 59
ylva.lundkvistfridh@mikrofonden.se

Jan Svensson, ordförande för Mikrofonden Sverige
0733-725 000
jan.svensson@coompanion.se

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!