Byggemenskaper hävstång för socialt hållbar bostadsförsörjning

Entreprenörskapsforum hälsar välkommen till lansering av rapporten Byggemenskaper – hävstång för socialt hållbar bostadsförsörjning, författad av Stefan Fölster, grundare av Better Future Economics. Delta digitalt eller på plats i Stockholm den 13 april!

Byggemenskaper är ett sätt att möta efterfrågan på olika typer av kollektivboende och gemensamma utrymmen. För individen kan det innebära minskad ensamhet och sänkta kostnader. Ur ett samhällsperspektiv kan kostnader för äldre- och annan omsorg minska, och glesa områden kan bli mer attraktiva. Boenden som delas av människor med olika bakgrund främjar även integration.

Under seminariet diskuteras bland annat:

  • Vilka samhällseffekter kan byggemenskaper bidra med?
  • Vilken roll kan filantroper och civilsamhället liksom stat och kommun spela för att främja byggemenskaper?
  • Vilka utmaningar och hinder för byggemenskaper finns det?
  • Hur ser det ut internationellt? Vad kan Sverige lära av andra länder?

Medverkande från Coompanion är Jonas Lagander, strateg och projektutvecklare.

När: Torsdag 13 april kl. 08.15–09.30 (kaffe och fralla från klockan 08.00)

Var: Entreprenörskapsforum, Saltmätargatan 9 i Stockholm eller digitalt via Zoom

Seminariet arrangeras av Entreprenörskapsforum.

Anmäl dig här

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!