Vi står inför en rad utmaningar när det gäller bostadsförsörjningen. Bygg- och bogemenskaper är lösningar som vi tror kommer att spela en ännu större roll i framtiden! Coompanion har stor erfarenhet av och stödjer kooperativa lösningar för att få mer variation och hållbarhet i det som byggs, och främja delningsekonomi och gemenskap.

Vi fortsätter att fylla på den här webbplatsen med information, verktyg, tips och mycket annat användbart för er som vill bygga och bo tillsammans! 

Läs mer om bygg- och bogemenskaper!

I vår broschyr hittar ni massor av bra information, exempel från andra byggemenskaper i landet och mycket mer.

Vi hjälper er att komma igång!

Coompanion finns över hela landet. Våra kontor i Göteborgsregionen och Östergötland arbetar med bygg- och bogemenskaper i projektet Divercity – och erbjuder kostnadsfri rådgivning.

Ta kontakt med oss i din region, så hjälper vi er att hitta rätt!

Stöd till byggemenskaper genom Divercity

Coompanion är en del av Vinnova-projektet Divercity, som är till för att stödja och främja utvecklingen av byggemenskaper i Sverige. På www.divcity.se samlar vi mer information och resurser för byggemenskaper och kommuner.

Projektet drivs av Föreningen för byggemenskaper och samlar en rad aktörer i hela Sverige.

vinnova

Projektet Divercity har stöd från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.

Finansiering för byggemenskaper

Vill man starta en byggemenskap och själva planera, bygga, eller låta uppföra en byggnad, som man sedan bor i och/eller har lokaler i, är finansieringen en viktig fråga. Det är bra att redan tidigt stämma av i gruppen vilka möjligheter som finns att gå in med egen insats och eventuellt låna in kapital under projekterings- och byggfasen. Här till höger finns lite tips kring finansiering i olika faser. Ta också hjälp genom kostnadsfri vägledning från t ex Mikrofonden och våra mallar.

Upplåtelseformer för bygg- och bogemenskaper

För att välja rätt associations- eller upplåtelseform för bygg- eller bogemenskapen är det viktigt att förstå skillnader, för- och nackdelar utifrån gruppens värdegrund, behov och inriktning. I många fall kan det bästa vara att börja som en ren ekonomisk förening. Ibland kan en kooperativ hyresrättsförening vara det bästa alternativet och ibland en bostadsrättsförening, som båda är en form av ekonomisk förening. Vi har för att underlätta tagit fram en jämförelse mellan tre möjliga upplåtelseformer samt ett antal guidade mallar. Det är också viktigt att se till att ha rätt avtal på plats, tex kan det vara bra med ett medlemsavtal mellan medlemmarna i gruppen. För att se till att det blir rätt från början kan det vara bra att boka en kostnadsfri rådgivning och få hjälp med val av associations- och upplåtelseform, formulering av stadgar, avtal etc.

Varför behövs byggemenskaper?

Staffan Schartner, Arkitekt, projektlots för byggemenskaper och tidigare ordförande för Föreningen för Byggemenskaper, berättar om byggemenskaper på konferensen Socialt Byggande 2019.

Nya former för markägande i Sverige