Vill ni starta en Bygg- och bogemenskap?
Då har ni hittat hem!

Vi står inför en rad utmaningar när det gäller bostadsförsörjningen. Bo- och byggemenskaper är ett exempel på verktyg som kan vara en del av en lösning.

Bo- och byggemenskaper
Läs mer om bo- och byggemenskaper
Bygga och bo hållbart tillsammans

Utmaningarna handlar även om hur våra bostadsområden och boendelösningar utformas för att motverka exempelvis segregation, ofrivillig ensamhet och ohållbar spekulation. Både nu och i framtiden. Coompanion har stor erfarenhet av och stödjer kooperativa lösningar för att få mer variation och hållbarhet i det som byggs, och främja delningsekonomi och gemenskap.

För att lära dig mer kan du läsa broschyren ”Om hur vi kan bygga och bo hållbart tillsammans”. Där hittar ni information och exempel från olika delar i landet.

Ladda ner Bygg och bo hållbart tillsammans.


Allt ni behöver för att komma igång!

Denna sida är fylld med information, verktyg och tips för er som vill bygga och bo tillsammans. Du får tillgång information om vad det är och innebär, vad för hjälp och stöd som finns, vad man behöver tänka på kring finansiering och upplåtelseform och övrig inspiration. Det är i form av broschyrer och processkartor men även flera inspelade föreläsningar. Vi kommer att fortsätta fylla på med mer information!


I vilken fas är ni just nu?

Det här är en förenklad, översiktlig bild av hur en byggemenskaps faser och process kan se ut. I vilken fas är ni? Vi hjälper er att komma igång!

Vi hjälper er att ta nästa steg!

Coompanion erbjuder kostnadsfri rådgivning över hela landet. Våra kontor i Göteborgsregionen och Östergötland har stor kunskap kring bygg- och bogemenskaper och kan hänvisa till resurser och mallar som tagits fram genom projektet Divercity.

Ta kontakt med oss i din region, så hjälper vi er att hitta rätt!

Vill ni lära tillsammans? Starta studiecirkel! Här finns länk till Coompanion studiecirkelhandledning.

Vill man starta en bo- och byggemenskap och själva planera, bygga, eller låta uppföra en byggnad, som man sedan bor i och/eller har lokaler i, är finansieringen en viktig fråga. Det är bra att redan tidigt stämma av i gruppen vilka möjligheter som finns att gå in med egen insats och eventuellt låna in kapital under projekterings- och byggfasen. Här till höger finns lite tips kring finansiering i olika faser. Ta också hjälp genom kostnadsfri vägledning från t ex Mikrofonden och våra mallar.

Ta gärna del av vår finansieringsguide som är framtagen för dig som är eller funderar på att bli social entreprenör. Vi hoppas att den ska ge dig tillräckligt med tips och stöd att på egen hand hitta en finansieringslösning som passar just dina behov. I denna version av vår finansieringsguide har vi även tagit med en introduktion till finansiering av socialt byggande.

Läs även ”Stöd & finansiering för byggemenskaper” som ni också kommer åt här till höger. Eller kika in på inspelningen från föreläsningen ”Byggruppsträff: finansiering av byggemenskaper i landsbygd och mindre orter” här nedan.

Tips! Boverket erbjuder startbidrag till byggemenskaper (länk) samt har tagit fram en vägledning för kommuner som stöd för hur kommuner kan underlätta för byggemenskaper, läs mer här (länk).

Kiladalens Utveckling AB har tagit fram en räknesnurra för byggandet av hyreslägenheter på landsbygden med en tillhörande produktionskalkyl. Den kalkylmodell de presenterar vänder sig i första hand till personer och grupper som vill starta lokala initiativ till landsbygdsutveckling med fokus på bostadsbyggande.

Bo- och byggemenskaper
Bygga och bo hållbart tillsammans
Finansiering för bo- och byggemenskaper
Stöd och finansiering för byggemenskaper
Bo- och byggemenskaper
Stöd och finansiering för byggemenskaper
Finansiering för byggemenskaper

Hur vill ni bygga-och bo?

Bygga hyreshus tillsammans

Bygga hyreshus tillsammans

Vill ni bygga hyreshus tillsammans? Att genomföra en byggemenskap är i Sverige i nuläget aldrig riktigt så enkelt som man kan tro och önska. Varje plats och hus har sina specifika förutsättningar och ibland blir det krångligare än anat, även då man först tycker att förutsättningarna på pappret verkar vara väldigt goda. Inobi har i sju, snart åtta, år arbetat för att lyckas förverkliga en byggemenskap vid Ärlegatan på Gråberget i centrala Göteborg. Läs deras berättelse om byggemenskapen Ärlan, från deras perspektiv som projektutvecklande arkitekter. Läs den här!


Bygga och bo i kollektivhus

Bygga och bo i kollektivhus

Drömmer ni om att bygga och bo tillsammans? Inspireras av Under Samma Tak där en grupp människor valt bort det bostadsbestånd som erbjuds på bostadsmarknaden och istället bildade en förening för att bygga upp sina drömmars hus. De drömde om ett välkomnande och vackert hus. Ett hus som inspirerade till spontana möten mellan människor i alla åldrar, från olika platser och med varierande förutsättningar. De ville också bygga energieffektivt och miljövänligt. Huset skulle stödja en hållbar livsstil för de boende. Startgruppen bildades av tre personer 2009 och de kunde flytta in på Riksdalergatan 8 i Högsbo Göteborg, under sommaren 2020. Tre år senare surrar huset av liv, och stämningen är välkomnande i denna relativt nya svenska bogemenskap. Hur kom visionen om byggnaden till? Detta är en arkitekts personliga berättelse. Läs den här!


Bygga och bo smått tillsammans

Tinyhouse- eller småhusrörelsen

Tinyhouse- eller småhusrörelsen är en internationell rörelse och del av den bredare utvecklingen av användardrivet, idéburet och socialt byggande. Rörelsen präglas av självbyggeri, hållbarhetstänk och behovet och viljan att bygga bostäder som folk kan ha råd med. Här hittar ni mer information om ni drömmer om att bygga eller bo i småhus.

Kan Tiny House-byar vara en del av hållbar platsutveckling i din kommun?

Titta på inspelningen av webbinariet; Kan småhusbyar eller Tiny House-byar vara en del av hållbar platsutvecklingen i din kommun? Ett sätt att locka nya invånare, revitalisera landsbygden, demo-kratisera bostadsmarknaden och kreativt förtäta oanvändbara platser i staden. Från 5 maj 2022.

Tiny houses & småhusbyarEn inspirerande vägledning för kommuner och bygg- och bogrupper

Inom projektet Små hus som verktyg för hållbart byggande & platsutveckling, som finansieras av Västra Götalandsregionen, har vi har tagit fram ett inspirerande vägledningsmaterial för kommuner och bygg- och bogrupper. Projektet gjordes tillsammans med Egnahemsfabriken på Tjörn, Bygga & Bo i Natur – Innovationsverkstad och Byar och Kvarter.

Ladda ner vägledningsmaterialet här!


Plattformen för bygg-och bogemenskaper


Resurser och verktyg

Här samlar vi inspelade webbinarier, poddar, resurser och verktyg om allt från en hållbar bostadsförsörjning, platsutveckling, finansiering av bygg-och bogemenskaper till markens betydelse i samhällsutvecklingen.

Hur når vi en socialt hållbar bostadsförsörjning? Titta på inspelningen från vårt webbinarium från 25 april, bland annat med en presentation av regeringsutredningen av Karolina Skog. Klicka här för att ta del av presentationen från seminariet.
Karolina Skog, tidigare miljöminister, regeringens särskilda utredare: En socialt hållbar bostadsförsörjning är möjlig!

Varför behövs bo- och byggemenskaper? Staffan Schartner, Arkitekt, projektlots för byggemenskaper och tidigare ordförande för Föreningen för Byggemenskaper, berättar om byggemenskaper på konferensen Socialt Byggande 2019.

Det finns flera olika sätt att starta och driva en bo- och byggemenskap. För att välja rätt associations- eller upplåtelseform är det viktigt att förstå skillnader, för- och nackdelar utifrån gruppens värdegrund, behov och inriktning. I många fall kan det bästa vara att börja som en ren ekonomisk förening. Ibland kan en kooperativ hyresrättsförening vara det bästa alternativet och ibland en bostadsrättsförening, som båda är en form av ekonomisk förening.

Olika upplåtelseformer:

  • Kooperativ hyresrätt enligt ägaremodellen
  • Kooperativ hyresrätt enligt hyresmodellen
  • Ekonomisk förening som hyresvärd
  • Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (bygdebolagsbroschyren?)
  • Bostadsrättsförening
  • Bostadsstiftelse
  • Idéburen tomträttsstiftelse (Community Land Trust – Finns ej i Sverige än. Men nämns som möjlighet i jordabalken)
  • AB/AB (svb) i kombination med ideell förening som organiserar bogemenskap.
  • Ägarelägenheter

Vi har för att underlätta tagit fram en jämförelse mellan tre möjliga upplåtelseformer samt ett antal guidade mallar. Det är också viktigt att se till att ha rätt avtal på plats, tex kan det vara bra med ett medlemsavtal mellan medlemmarna i gruppen. Till höger finns en bild, som ger en överblick över processen.

Vill ni ha hjälp? Boka kostnadsfri rådgivning!

För att se till att det blir rätt från början kan det vara bra att boka en kostnadsfri rådgivning och få hjälp med val av associations- och upplåtelseform, formulering av stadgar, avtal etc. Kontakta oss så hjälper vi er!

Former för tillsammansägande av mark

Det finns mycket att inspireras av. Här presenteras olika former av kooperativa lösningar för ägande och förvaltande av mark som kan möjliggöra olika former av samhällsnytta, så som byggandet av hyresrätter och lägre kostnader för lokaler och bostäder. Missa inte heller att Hela Sverige ska Leva har gjort en sammanställning av tips över vägar till fler bostäder på landsbygden! Läs mer här!

Projekt Framsteg – Community Land Trust, en modell för Sverige.
Föredrag om markvärdets roll i bygdeutvecklingen – av Jonas Lagander, från Coompanion Östergötland, på konferensen Socialt byggande 2019.
Arden i delstaten Delaware är en av de äldsta idéburna markstiftelserna i USA, grundad år 1900.
Vilken form ska ni välja när ni startar? I detta webbinarium tar vi upp frågor som rör juridiska former för start och utveckling. 
Inspelning från ”Introduktion om bygg- och bogemenskaper” i Linköping i februari 2020. Fokus på denna föreläsning är upplåtelseformer och en utblick i hur det ser ut i Tyskland som exempel.

Behöver ni hjälp med finansiering av er bygg- och bogemenskap? Kontakta Mikrofonden!

Mikrofonden är civilsamhällets och kooperationens egna riskkapitalkooperativ. Sveriges största sociala investerare – med över 100 investeringar i den sociala ekonomin i sin portfölj. Mikrofonden är samtidigt Sveriges minsta sociala investerare – med fokus på mikroinvesteringar och har hög kompetens i att investera i verksamheter som är kooperativt eller ideellt organiserade och som har samhällsnytta i fokus. Läs om hur Mikrofonden kan vara en del av era finansieringsbehov!


Byggruppsträff: finansiering av byggemenskaper i landsbyggd och mindre orter.
Finansiering för socialt drivet samhällsbyggande, Idéburet och Socialt Byggande Konferensen 2023
Finansiering och byggekonomi för socialt byggande, Idéburet och Socialt Byggande Konferensen 2021
Kristoffer Lüthi, Styrelseordförande Ekobanken: Finansiering av byggemenskaper

Jan Svensson: Kapitalanskaffning för byggemnskaper – möjligheter och utmaningar

Mikrofonden – mikrofinansierar investeringar i idéburet byggande och boende


Idéburet och socialt byggande konferensen 

Idéburet och socialt byggande konferensen är mötesplatsen för inkluderande former av byggande och boende. På konferensen möts praktiker, forskare, tjänstemän, folkrörelseaktiva, politiker och branschfolk i en ovanlig blandning. Här bjuds både inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte kring byggemenskaper, bogemenskaper, modernt självbyggeri, deltagandeplanering, social finansiering, offentlig-civilsamverkan och sociala projektformer.


Podd-tips!

Podd – bygga & bo tillsammans

Om att bygga och bo tillsammans! I det här avsnittet av Coompanion-podden får Björn besök av Ingrid Westerfors, som är en av våra experter på kooperativt byggande och boende. Hon ger oss en bild av de största utmaningarna på bostadsmarknaden idag.


Projektverksamhet


Pågående projekt

BästBo, Bygg- och bogemenskaper i städer och landsbygder för ett socialt hållbart boende, är ett projekt som startade hösten 2023. Projektet ska undersöka hur bygg- och boendegemenskaper kan fungera som socialt hållbara bygg-/ och boendeformer. Vi är särskilt intresserade av bygg- och bogemenskapernas betydelse för grupper som riskerar ofrivillig ensamhet, socialt utanförskap eller för äldre på landsbygd. Coompanions del handlar i huvudsak om mobilisering för att stimulera fram nya startargrupper, att utveckla rådgivningsmaterial och arbeta med finansieringsfrågor.

Lead Part är Linköpings Universitet som tillsammans med parterna Coompanion Östergötland, Coompanion Roslagen & Norrort, Marie Cederschiöld högskola och Kiladalens Utveckling AB (svb) ska arbeta i 2 år med utvecklingsarbete inom den idéburna bostadssektorn. Läs mer


Tidigare projekt

Divercity
Coompanion var en del av Vinnova-projektet Divercity, som är till för att stödja och främja utvecklingen av byggemenskaper i Sverige. På www.divcity.se har vi samlat mer information och resurser för byggemenskaper och kommuner.

Projektet drevs av Föreningen för byggemenskaper som samlat en rad aktörer i hela Sverige. Projektet hade stöd av Vinnova.

Bo- och byggemenskaper
Divercity
Byggemenskaper för mångfald i stadsbyggandet

Organisationer att ha koll på

Idéburet och socialt byggande konferensen 

Föreningen för bygggemenskaper 

Plattformen för bygg och bogemenskaper 

Kollektivhus NU

Hela Sverige Ska Leva

Mikrofonden


Forskning

I listan finner ni relevant forskning kring bygg-och bogemenskaper.

Sammanställning: Aktuell forskning om bygg– och bogemenskaper. Kerstin Kärnekull, februari 2021

Rapport: Bygg- och bogemenskaper i Nederländerna. Kerstin Kärnekull & Jan Rydén, november 2020

Rapport: Bygg- och bogemenskaper i Storbritannien. Kerstin Kärnekull, oktober 2020

Rapport: Bygg- och bogemenskaper i Belgien. Kerstin Kärnekull, 2019

Rapport: Bygg- och bogemenskaper i Frankrike. Kerstin Kärnekull, 2019


Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!