Både människor och hundar utvecklas på Fristad Entreprenad

Marielle Berglund med sällskapssjuk vovve

Var börjar en berättelse? Med just de orden inledde författaren Kerstin Ekman sin bok
”Hunden”. Vi tar oss friheten att återanvända formuleringen i framgångssagan om
kooperativet Fristad Entreprenad – där både tvåbenta och fyrbenta varelser växer som
individer.

I Coompanions reportageserie om kooperativ i Jämtland/Härjedalen så är turen kommer till
en framgångssaga som förtjänar att berättas vida omkring. Tack vare en imponerande känsla
för samtidens behov och förutsättningar, i kombination med flera portioner entusiasm och
goda viljor, så har det vuxit fram en verksamhet som gynnar både människor, djur och
lokalsamhälle. Allt i kooperativ anda.

Den som passerar skylten ”Hund-dagis” i jämtländska Ås är kanske mer upptagen av den
storslagna utsikten över Storsjön och fjällvärlden, än att fundera över skeendet i Torstas
gamla stall ett stenkast nedanför vägen.

Här har det skett en utveckling som knappt de inblandade själva hade kunnat förutspå. Det
som 2013 började med en utbildning i socialt företagande i Coompanions regi för Andreas
Fredriksson och Jennie Lantz, har nu blivit en sannsaga i ordets rätta bemärkelse.
Och inte bara för medlemmarna, utan även för de 10-tal anställda.

Jennie Lantz och de övriga medlemmarna har gjort en fantastisk resa med
kooperativet Fristad Entreprenad.

Konceptet är att fånga upp människor som av olika anledningar hamnat i ett utanförskap, och att utifrån deras individuella förutsättningar hitta en väg till arbetsmarknaden, alltså ett
klassiskt socialt företag med en hållbar affärsidé i grunden.

Alla hundar har en egen box och får individuellt anpassad motion.

Vissa skulle nog beskriva det som rena hälsohemmet för hundar. Alla djur får en egen box,
med flera filtar och upphöjd bädd. De får minst två promenader per dag, och de rastas en
och en. Hundarna erbjuds också aktiviteter, exempelvis födosök, balansering och rörelse för kroppskontroll.

Det ska dock poängteras att kooperativets mest stabila ben inte är hunddagiset, utan i själva
verket städning/lokalvård. För att få grepp om historien så ber vi Jennie Lantz att plocka fram
de viktigaste milstolparna i kooperativets utveckling, där den tredje medlemmen är Carina Modig.

2014: Började servera lunch i Krokoms kyrka 3 dagar i veckan.
2016: Sköter bokföring, löner och fakturering själv. Skrev lokalvårdsavtal med Krokoms
Pastorat om veckostäd samt storstäd.
2017: Gick hunddagisutbildning på Torsta tillsammans med fyra andra deltagare.
2018: Utför de första städuppdragen åt Krokoms Kommun. Ansöker och blir beviljad Leader-
bidrag för uppstart av hunddagis. Öppnade café Parkstugan i centrala Krokom.
2019: Stänger ner lunchserveringen. Stallet renoveras och invigning av hunddagiset sker i maj.
2020: Börjar storstäda kyrkor åt Krokoms Pastorat.

Just idén med att satsa på ett dagis för hundar visade sig vara brilliant. Torsta naturbruksgymnasium hade också gått i de tankarna, men lämnade med varm hand över möjligheten till Fristad Entreprenad. Det visade sig finnas en närmast omättlig marknad i närområdet.

– Under pandemin var det många som av olika anledningar skaffade hund. När många sedan började återvända till sina arbetsplatser så stod de plötsligt utan omsorg för hunden, och våra platser fylldes snabbt. Just nu har vi 8 månaders väntetid för en plats, berättar Jennie Lantz när hon står vid morgonsamlingen och går igenom dagens schema med personalen.

Tajmingen var med andra ord utmärkt. Och för många i personalen blev Fristad snabbt en livsviktig oas, som exempelvis Marielle Berglund. Vinden sliter i nysnö och buskar när vi möter upp henne utanför hunddagiset, men hon utstrålar lugn när hon berättar om sin personliga resa hit.

– Jag jobbade som undersköterska åt flera olika arbetsgivare, men gick plötsligt in i den berömda väggen. Jag var helt slut, orkade knappt gå ut och trodde aldrig att jag skulle kunna jobba igen, säger Marielle som varit på Fristad i ungefär 4 år.


Från att lida av social fobi och utmattning så vände allt när hon fick chansen att börja arbetsträna på hunddagiset.

– Från början orkade jag ibland bara en kvart om dagen, men nu jobbar jag 75 procent.
Det här stället, med kollegorna, Jennie, och hundarna blev min väg tillbaka. Det jag fått
tillbaka är den sociala biten, förtroende för andra, självförtroende och självrespekt. Jag hade
aldrig varit där jag är idag om jag inte fått just denna möjlighet till arbetsträning, säger
Marielle.

Hon tycker att samhället ska skapa fler platser som denna, där man får en möjlighet att
arbetsträna. Hon tycker också att Försäkringskassan och arbetsförmedlingen skulle kunna
sträcka lite längre på tiden, så man inte känner stress och press under sin resa.

En annan anställd som verkligen värdesätter Fristad är Linn Johansson, som började
arbetsträna på Hunddagiset 2019 och sedan blev anställd i februari 2020.

– Den främsta orsaken till att jag stannat kvar är att jag älskar att jobba här och trivs
jättebra tillsammans med både personalen och hundarna. Jag får även väldigt bra
stöttning på arbetsplatsen och den anpassning jag behöver för att hitta rätt balans
som gör det möjligt för mig att arbeta trots mina svårigheter med måendet. Sedan
jag började här så har det bara gått framåt, säger Linn.

Hon beskriver Fristad som en trygg arbetsmiljö och att arbetsledaren utgår från varje enskild
persons arbetsförmåga och därför inte heller ställer för höga krav.
– Det är skönt att kunna känna att det arbete man orkar med är tillräckligt, konstaterar
Linn.

Jennie Lantz får alltså lovord från personalen, och hon har förståelse för de som jobbar där
eftersom hon själv gjort en liknande resa.


Vi undrar vilka de svåraste utmaningarna har varit?

– Till en början att lära sig allt kring företagande samt att balansera ekonomi med
socialt tänk, och personalfrågor. Rekrytering till styrelsen och styrelsearbetet har
också varit utmanande, det är svårt att hitta folk som är engagerade men också har
både ekonomiskt och socialt tänk.

Vad är din vision för kooperativet, låt oss säga om 5 år?

– Då erbjuder vi hundkurser privat och i grupp. Hunddagisets butik har ett större utbud
och vi har påbörjat renoveringen av övervåningen på stallet för att erbjuda fler
hunddagisplatser. Vi har etablerat oss som ett lokalvårdsföretag i Östersund och
utför bland annat flyttstäd och storstäd till privatkunder. Samt att vi har ett avtal med
Krokoms kommun om städ av delar av deras lokaler.

Vi önskar både Jennie, de övriga medlemmarna och personalen lycka till med att uppfylla
den visionen.

Jennie Lantz, Fristad Entreprenad

Text och bild: Anders Lundin

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!