Vi driver olika utvecklingsprojekt där målet är att bidra till regional och lokal utveckling. Projekten ligger i linje med den regionala tillväxtstrategin och är till för att gynna och stärka entreprenörer i länet på olika sätt. Vi är med och utvecklar affärsmodeller som kan förändra världen och genom projekten som vi driver kommer fler samhällsnyttiga företag till liv.

Här följer en kort beskrivning av några aktuella projekt. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Stärkta färdigheter för främjande av smart specialisering inom sociala och kooperativa företag

Vi har med stöd från Region Jämtland Härjedalen och Tillväxtverket 2024 tagit fram förstudier för hur innovations- och företagsfrämjande arbete kan ske för målgrupperna sociala- och kooperativa företag.

Läs mer om vårt resultat i delrapporterna:

SING – synergos i Nordens gröna bälte

Tillsammans med Coompanion Västernorrland och KBT Fagskole i Norge driver vi SING, medfinansierat av Europeiska Unionen genom Interreg Sverige Norge.

Genom SING får vi möjlighet att utveckla nya metoder för att främja samhällsentreprenörskap över gränsen, bidra till hållbar tillväxt och stärka konkurrenskraften i området.

Första lärprogrammet är fulltecknat men håll utkik då vi kör ett nytt program till hösten!

Just nu finns möjlighet att delta i Generatorn – ett lärprogram inom projektet för dig som vill utveckla samhällsentreprenöriella ideér.

Klicka på bilden för mer information:

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!