Coompanion tar ledartröjan och utbildar framtidens kooperativa ledare

Nu driver Coompanion Sverige den unika ledarskapsutbildningen Kooperativt ledarskap.

Coompanion har arbetat för fler och starkare kooperativa företag i mer än tre decennier. Vi är övertygade om att kooperativt entreprenörskap och de kooperativa värderingarna bidrar till ett jämlikt, demokratiskt och hållbart samhälle.

Att utbilda kooperativa ledare är en del i att stärka både befintliga och framtida kooperativa och syftesdrivna verksamheter.

– Det här är en helt unik ledarskapsutbildning där fokus ligger i socialt hållbart, tillitsbaserat, inkluderande och samskapande ledarskap. Här möts drivna entreprenörer som är övertygade om att det går att förena samhällsnytta med affärsnytta. Det är Coompanions DNA i ett nötskal, säger Gordon Hahn, ordförande Coompanion Sverige.

Den kooperativa företagsformen med sitt fokus på långsiktighet, hållbarhet och ansvarstagande är det moderna sättet att driva företag. Undersökningar visar också att majoriteten av unga som vill starta företag helst vill göra det tillsammans med andra. (ex. Entreprenörskapsbarometern)

Historiskt har kooperationen varit en betydande del i att bygga välfärdssamhället; med förskolor, bostäder, livsmedel, försäkringar mm. Idag har vi nya samhällsutmaningar och kooperation är fortfarande en framgångsrik modell för samhällsförändring. Nu ser vi den inom exempelvis hållbar livsmedelsförsörjning och energiproduktion, nya bostadslösningar och lokal service i landsbygd.

Kooperativa företag ägs och drivs gemensamt av sina medlemmar. Därför är det extra viktigt att som ledare ha förmågan att bygga en stark och robust samarbetskultur. Ledarskapet i ett syftesdriven verksamhet skiljer sig något från ett traditionellt vinstmaximerande företag. Fokus ligger här i att leda företaget mot värdeskapande mål och förmågan att skapa engagemang för förändring.

Om utbildningen:

Utbildningen går på halvfart och distans under två terminer, med fem närträffar vid Jakobsbergs folkhögskola. Sista ansökningsdag är den 1 juni, 2023.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!