Innovation med textilstudenter

goodlash studenter

Nu är vi igång med Mission workshops inom Goodlash Initiativet!

Under maj månad fick alla årskurs två-studenter på Textilhögskolan i Borås som går programmet Textil, produktutveckling och entreprenörskap tillsammans utveckla idéer för framtidens hållbara modebutik. Och, wow – vad många idéer, tankar, utmaningar men framförallt möjligheter som kommit upp när studenterna själva får bli sina egna experter och ta med sin kompetens in i gruppen!

Som en deltagare uttryckte det “Människor måste komma samman för att kunna ändra systemet. Det behövs mer utrymme för kollaboration och interaktion”.

Och det är just det ett missionorienterat arbetssätt handlar om, att människor med olika kompetenser och bakgrunder kommer samman för att förändra system! Många olika aktörer behövs för att nå målet; både de som är insatta och andra som har möjligheten att tänka fritt och mer gränslöst. För det är där i gränslandet de innovativa idéerna föds.

En sak är säker – framtidens modebutik är hållbar, cirkulär, inkluderande och har innovativa lösningar!
De idéer och tankar som studenterna vill och kan jobba vidare med och som kan drivas av unga får fortsatt stöd av experter och enablers inom området.

Hur tror du att framtidens hållbara modebutik ser ut?

Om Goodlash

Genom projektet Goodlash etableras en samhällsinkubator i syfte att stötta civilsamhällets kulturella och sociala innovationskraft och socialt företagande i Borås och Sjuhärad. En mötesplats för social innovation där medborgare, aktörer i civilsamhället, offentlig verksamhet, forskning och företag kan mötas på lika villkor från olika bakgrund och perspektiv i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Medborgardriven innovation möter komplexa samhällsutmaningar och gör unga delaktiga i hållbar utveckling. Civilsamhällets idéer med ungas framtid i fokus får en grogrund att växa och förverkligas på riktigt!

Initiativet finansieras av Vinnova och drivs av Coompanion Sjuhärad, Navet Science Center och Science Park Borås.

Läs mer om Goodlash här

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!