Webinarium: SÄKRA SLINGAN STORY

Sommaren 2023 invigdes Säkra Slingan i Vollsjö – en rid- och vandringsled som har skapats på initiativ av Vollsjöborna. Slingan har kommit till tack vare ett stort engagemang och en god samverkan mellan många aktörer. Kanske vill du göra något liknande på din ort? Här summerar vi framgångsfaktorer och fallgropar som du behöver ha koll på!

Sara Ericsson, processledare i ”Vår plats i Biosfären”, berättar om bakgrunden till projektet inom ramen för arbetet med att möjliggöra Biosfärområde Storkriket, Sveriges åttonde biosfärområde.

Malin Myrén, projektledare för Säkra Slingan, berättar om hur idén till slingan uppstod och hur projektet har förankrats.

• Hur kan man gå tillväga för att mobilisera engagemang i sin bygd?

• Vad är viktigt att tänka på i det praktiska arbetet med att anlägga en rid- och vandringsled?

• Vilka mervärden kan en rid- och vandringsled ge för bygden?

Varmt välkommen!

NÄR: ONSDAGEN 22 NOVEMBER 2023, kl 12-13

VAR: DIGITALT VIA ZOOM

ANMÄL ER HÄR: Webinarium – Säkra slingan story (simplesignup.se)

Kontaktperson:

Malin Myrén, projektledare

malin.myren@coompanion.se

0735-558493

Här finns inbjudan i pdf: Säkra Slingan webinarium 20231122

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!