Vill ni starta en Bygg- och bogemenskap? Då har ni hittat hem!

Vi står inför en rad utmaningar när det gäller bostadsförsörjningen. Bo- och byggemenskaper är ett exempel på verktyg som kan vara en del av en lösning. Utmaningarna handlar även om hur våra bostadsområden och boendelösningar utformas för att motverka exempelvis segregation, ofrivillig ensamhet och ohållbar spekulation. Både nu och i framtiden. Coompanion har stor erfarenhet av och stödjer kooperativa lösningar för att få mer variation och hållbarhet i det som byggs, och främja delningsekonomi och gemenskap.

Denna sida är fylld med information, verktyg och tips för er som vill bygga och bo tillsammans. Du får tillgång information om vad det är och innebär, vad för hjälp och stöd som finns, vad man behöver tänka på kring finansiering och upplåtelseform och övrig inspiration. Det är i form av broschyrer och processkartor men även flera inspelade föreläsningar. Vi kommer att fortsätta fylla på med mer information!


Här hittar ni allt ni behöver för att komma igång!


Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning i er region!

Coompanion erbjuder kostnadsfri rådgivning över hela landet. Våra kontor i Göteborgsregionen och Östergötland har stor kunskap kring bygg- och bogemenskaper och kan hänvisa till resurser och mallar som tagits fram genom projektet Divercity.

Ta kontakt med oss i din region, så hjälper vi er att hitta rätt!

Kan Tiny House-byar vara en del av hållbar platsutveckling i din kommun?

Titta på inspelningen av webbinariet; Kan småhusbyar eller Tiny House-byar vara en del av hållbar platsutvecklingen i din kommun? Ett sätt att locka nya invånare, revitalisera landsbygden, demo-kratisera bostadsmarknaden och kreativt förtäta oanvändbara platser i staden. Från 5 maj 2022.

Inom projektet Små hus som verktyg för hållbart byggande & platsutveckling, som finansieras av Västra Götalandsregionen, har vi har tagit fram ett inspirerande vägledningsmaterial för kommuner och bygg- och bogrupper. Läs det här!

Hur når vi en socialt hållbar bostadsförsörjning?

Titta på inspelningen från vårt webbinarium från 25 april, bland annat med en presentation av regeringsutredningen av Karolina Skog.

Klicka här för att ta del av presentationen från seminariet.

Bo- och byggemenskaper

Tiny houses & småhusbyarEn inspirerande vägledning för kommuner och bygg- och bogrupper

Inom projektet Små hus som verktyg för hållbart byggande & platsutveckling, som finansieras av Västra Götalandsregionen, har vi har tagit fram ett inspirerande vägledningsmaterial för kommuner och bygg- och bogrupper. Projektet gjordes tillsammans med Egnahemsfabriken på Tjörn, Bygga & Bo i Natur – Innovationsverkstad och Byar och Kvarter.

Ladda ner vägledningsmaterialet här!

Läs mer om bo- och byggemenskaper!

För att lära dig mer kan du läsa broschyren ”Om hur vi kan bygga och bo hållbart tillsammans”. Där hittar ni information och exempel från olika delar i landet.

Bo- och byggemenskaper
Läs mer om bo- och byggemenskaper
Bygga och bo hållbart tillsammans

Vill ni lära tillsammans? Starta studiecirkel!

Coompanion Östergötland genomför tillsammans med NBV Öst en studiecirkel i Byggabo-gemenskaper. Kika in på NBV Östs Facebooksida så kommer eventet upp där löpande. Studiecirkeln är gratis att delta i, men studiematerialet som behövs kostar 475 kronor. Här finns länk till Coompanion studiecirkelhandledning.

Finansiering för bo- och byggemenskaper

Vill man starta en bo- och byggemenskap och själva planera, bygga, eller låta uppföra en byggnad, som man sedan bor i och/eller har lokaler i, är finansieringen en viktig fråga. Det är bra att redan tidigt stämma av i gruppen vilka möjligheter som finns att gå in med egen insats och eventuellt låna in kapital under projekterings- och byggfasen. Här till höger finns lite tips kring finansiering i olika faser. Ta också hjälp genom kostnadsfri vägledning från t ex Mikrofonden och våra mallar.

Ta gärna del av vår finansieringsguide som är framtagen för dig som är eller funderar på att bli social entreprenör. Vi hoppas att den ska ge dig tillräckligt med tips och stöd att på egen hand hitta en finansieringslösning som passar just dina behov. I denna version av vår finansieringsguide har vi även tagit med en introduktion till finansiering av socialt byggande.

Läs även ”Stöd & finansiering för byggemenskaper” som ni också kommer åt här till höger. Eller kika in på inspelningen från föreläsningen ”Byggruppsträff: finansiering av byggemenskaper i landsbygd och mindre orter” här nedan.

Tips! Boverket erbjuder startbidrag till byggemenskaper (länk) samt har tagit fram en vägledning för kommuner som stöd för hur kommuner kan underlätta för byggemenskaper, läs mer här (länk).

Kiladalens Utveckling AB har tagit fram en räknesnurra för byggandet av hyreslägenheter på landsbygden med en tillhörande produktionskalkyl. Den kalkylmodell de presenterar vänder sig i första hand till personer och grupper som vill starta lokala initiativ till landsbygdsutveckling med fokus på bostadsbyggande.

Bo- och byggemenskaper
Bygga och bo hållbart tillsammans
Finansiering för bo- och byggemenskaper
Stöd och finansiering för byggemenskaper
Bo- och byggemenskaper
Stöd och finansiering för byggemenskaper
Finansiering för byggemenskaper
Det här är en förenklad, översiktlig bild av hur en byggemenskaps faser och process kan se ut.

Upplåtelseformer för bo- och byggemenskaper

För att välja rätt associations- eller upplåtelseform är det viktigt att förstå skillnader, för- och nackdelar utifrån gruppens värdegrund, behov och inriktning. I många fall kan det bästa vara att börja som en ren ekonomisk förening. Ibland kan en kooperativ hyresrättsförening vara det bästa alternativet och ibland en bostadsrättsförening, som båda är en form av ekonomisk förening. Vi har för att underlätta tagit fram en jämförelse mellan tre möjliga upplåtelseformer samt ett antal guidade mallar. Det är också viktigt att se till att ha rätt avtal på plats, tex kan det vara bra med ett medlemsavtal mellan medlemmarna i gruppen. För att se till att det blir rätt från början kan det vara bra att boka en kostnadsfri rådgivning och få hjälp med val av associations- och upplåtelseform, formulering av stadgar, avtal etc. Kontakta oss så hjälper vi er!

Att starta och driva bo- och byggemenskap – Vilka former finns det?

Det finns flera olika sätt att starta och driva en bo- och byggemenskap. Nedan tipsar vi om några inspelade föreläsningar. Till höger finns en bild, som ger en överblick över processen.

Bo- och byggemenskaper
Upplåtelseformer för bygg- och bogemenskaper
Att starta och driva bo- och byggemenskap - Vilka former finns det?
Vilken form ska ni välja när ni startar? I detta webbinarium tar vi upp frågor som rör juridiska former för start och utveckling. 
Inspelning från ”Introduktion om bygg- och bogemenskaper” i Linköping i februari 2020. Fokus på denna föreläsning är upplåtelseformer och en utblick i hur det ser ut i Tyskland som exempel.

Varför behövs bo- och byggemenskaper?

Staffan Schartner, Arkitekt, projektlots för byggemenskaper och tidigare ordförande för Föreningen för Byggemenskaper, berättar om byggemenskaper på konferensen Socialt Byggande 2019.

Stöd till byggemenskaper genom Divercity

Coompanion är en del av Vinnova-projektet Divercity, som är till för att stödja och främja utvecklingen av byggemenskaper i Sverige. På www.divcity.se samlar vi mer information och resurser för byggemenskaper och kommuner.

Projektet drivs av Föreningen för byggemenskaper och samlar en rad aktörer i hela Sverige.

Bo- och byggemenskaper
Divercity
Byggemenskaper för mångfald i stadsbyggandet
vinnova

Projektet Divercity har stöd från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.

För dig som vill ha mer inspiration!

Podd – bygga & bo tillsammans

Om att bygga och bo tillsammans! I det här avsnittet av Coompanion-podden får Björn besök av Ingrid Westerfors, som är en av våra experter på kooperativt byggande och boende. Hon ger oss en bild av de största utmaningarna på bostadsmarknaden idag.

Former för tillsammansägande av mark

Det finns mycket att inspireras av. Här presenteras olika former av kooperativa lösningar för ägande och förvaltande av mark som kan möjliggöra olika former av samhällsnytta, så som byggandet av hyresrätter och lägre kostnader för lokaler och bostäder.

Missa inte heller att Hela Sverige ska Leva har gjort en sammanställning av tips över vägar till fler bostäder på landsbygden! Läs mer här!

Projekt Framsteg – Community Land Trust, en modell för Sverige.
Jonas Lagander, från Coompanion Östergötland på konferensen Socialt byggande 2019.
Om staden Arden kan ni se i klippet – en stad med en lång och spännande historia.
Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!