Coompanion finns på olika platser över hela Sverige och här i Halland har vi verkat i snart 30 år. Vår värdegrund bygger på gemensamt ägande och inflytande, demokrati och jämlikhet och vi har lång erfarenhet av att arbeta med hållbar affärsutveckling. 

Vår vision är att främja ett entreprenörskap som gör världen bättre genom samverkan, kollaboration och engagemang. Tillsammans med våra medlemmar stärker vi den kooperativa branschen i Halland där samarbete är en nyckel till framgång.

Vår mission är att ligga i framkant när det gäller att erbjuda kunskap, verktyg och stöd när du vill starta eller utveckla din verksamhet i en mer hållbar riktning. Vi samarbetar också intensivt med andra organisationer i Halland, allt för att underlätta för dig som verka i Halland.

För oss handlar hållbarhet mycket om att hitta långsiktiga, gemensamma lösningar på gemensamma behov och samhällsutmaningar. Här finns det områden som Coompanion arbetar lite extra mycket med och där det passar extra bra med samverkan. Läs gärna mer om våra fokusområden HÄR.

Vårt manifest

Det här vill vi att du skall uppleva när du kommer till oss som kund:

Vi vill vara tillgängliga. Det skall vara lätt att träffa oss och vi återkopplar snabbt på dina frågor.

Vi bemöter dig med respekt och nyfikenhet.

Vi brinner för hållbarhet och kommer utmana dig i hur din affärsidé och din verksamhet kan bli mer hållbar.

Vår kultur genomsyras av demokrati, jämlikhet och ett personligt engagemang. Du kan fråga oss om det mesta och vi hjälps åt för att hitta lösningarna som för din verksamhet framåt.

Vi är intresserade av vad som är dina kunders behov.

Vi betonar vikten av att testa sin idé och att lära av sina kunders och samarbetspartners kunskap och upplevelser.

Vi är pålästa och uppdaterade på ny kunskap och hur omvärlden utvecklas.

Vi vill bli bättre tillsammans med dig. Ge oss gärna feed back!

Vilka är vi?

Coompanion finns över hela landet. Här i Halland har vi funnits sedan 1997 och vi drivs som en egen ekonomisk förening där alla juridiska personer har möjlighet att bli medlem. Läs mer under fliken BLI MEDLEM. Tillsammans med våra medlemmar, vår styrelse och våra medarbetare jobbar vi för att främja den kooperativa branschen i Halland.

Vår styrelse består av representanter från näringslivet, regionala aktörer och hallands olika kommuner.

Hur finansieras Coompanion?

Coompanion finansieras på olika sätt av offentlig sektor, konsultintäkter och medlemsavgifter. Tillväxtverkets finansiering gör det möjligt för oss att ge kostnadsfri rådgivning och information i hela länet och vi har förmånen att få driva ett flertal spännande utvecklingsprojekt som är finansierade med EU-medel. Tack vare Region Halland har vi också möjlighet att jobba extra mycket med regional utveckling och för ett hållbart företagande i hela Halland.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!