Coompanion har verkat i Halland i snart 30 år och vår vision är att främja ett entreprenörskap som gör världen bättre. Tillsammans med våra medlemmar stärker vi den kooperativa branschen i Halland där samarbete är en nyckel till framgång.

Vår värdegrund bygger på gemensamt ägande, samverkan, och demokrati och vi har lång erfarenhet av att arbeta med hållbara affärsmodeller. Vår mission är att ligga i framkant när det gäller att att erbjuda kunskap, verktyg och stöd när du vill starta eller utveckla din verksamhet i en mer hållbar riktning. Vi samarbetar också intensivt med andra organisationer i Halland, allt för att underlätta för dig som verka i Halland.

För oss handlar hållbarhet mycket om att hitta långsiktiga, gemensamma lösningar på gemensamma behov och samhällsutmaningar. Här finns det områden som Coompanion arbetar lite extra mycket med och där det ofta passar väldigt bra att samverka eller att utveckla och äga en verksamhet tillsammans. Det kan handla om allt från att hitta gemensamma energilösningar till att bygga och bo mer hållbart tillsammans. Det kan också handla om att skapa en mer hållbar och inkluderande arbetsmarknad genom det som kallas Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF) eller att skapa möjligheter för personalen att ta över när en ägare vill gå i pension. Läs gärna mer om våra fokusområden HÄR.


Nedan hittar du en översikt över våra olika erbjudanden!


RÅDGIVNING & KARTLÄGGNING

Tack vare finansiering från Tillväxtverket har vi möjlighet att erbjuda kostnadsfri rådgivning inom områdena:

När du kommer till oss får du träffa någon av våra certifierade rådgivare. Vi genomför en behovsanalys och en plan framåt baserat på dina behov. Kanske behöver du bara träffa oss vid något enstaka tillfälle eller så kan du träffa oss under en lite längre period. Tillsammans kartlägger vi också om det kan vara aktuellt att delta i något av våra mer djupgående affärsutvecklingsprogram; Impact Academy eller Hållbarhetsboost.


IMPACT ACADEMY

Impact Academy är en utvecklingsarena för dig som drivs av en passion och en vision om ett bättre samhälle. Det här är en plats för dig som har en affärsidé eller en verksamhet som förenar samhällsnytta med affärsnytta. Här finns det plats för de goda samtalen. Hos oss är du inte ensam. Det finns möjlighet att delta i ett mer djupgående affärsutvecklingsprogram (Impact Busienss Loop) och att ansöka om en plats i vår inkubator för samhällsentreprenörer.

Impact Academy bedrivs både fysiskt på plats i våra lokaler på Impact House i Varberg, men också genom digitala föreläsningar och nätverksträffar. Genom ökad kompetens och inspiration kring hållbara affärsmodeller, tillgång till ny teknik och fler möjligheter för samverkan och finansiering vill vi bidra till att fler hållbara företag startas och utvecklas för framtiden.

Vi samverkar med aktörer runt om i hela Halland som, precis som vi, har ett uppdrag och en önskan om en mer hållbar värld och fler samhällsnyttiga företag. Ditt deltagande i Impact Academy är kostnadsfritt tack vare vårt projekt CooCreate med finansiering från Tillväxtverket, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Halland. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid.


HÅLLBARHETSBOOST

I alla våra program och i vår rådgivning har vi stor fokus på hållbarhet, men i vår Hållbarhetsboost får du möjlighet att djupdyka i din verksamhets hållbarhetsarbete. Få koll på din verksamhets klimatpåverkan och gör upp en handlingsplan som skapar värde både för ditt företag, dina kunder och planeten!

Hållbarhetsboosten består av 6 träffar och genomförs tillsammans med Energi- och MiljöCentrum (EMC) i Halland. Tack vara finansiering från Region Halland har du möjlighet att delta kostnadsfritt.

Nästa planerade omgång är hösten 2021. Håll utkik för mer information!


Vi ser fram emot att hjälpa dig att förvandla en god idé till en god affär!

KONTAKTA OSS!