Coompanion Halland driver olika utvecklingsprojekt där målet är att bidra till regional och lokal utveckling. Projekten ligger i linje med den regionala tillväxtstrategin och är till för att gynna och stärka entreprenörer i länet på olika sätt. Vi är med och utvecklar affärsmodeller som kan förändra världen och genom projekten som vi driver kommer fler samhällsnyttiga företag till liv.

Nedan kan du läsa om de projekt som vi driver just nu. Hör av dig om du är intresserad och vill veta mer!

COOCREATE

Den 1 januari 2018 startade projektet CooCreate med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Halland. Coompanion Halland är projektägare till projektet som vi driver tillsammans med Högskolan i Halmstad.

Projektet vänder sig till alla blivande eller befintliga entreprenörer som på något sätt löser en samhällsutmaning. Projektet skall verka som en plattform för att fler samhällsentreprenörer skall få stöd i sin utveckling, öka kunskapen om samhällsentreprenörskap inom länet och att utveckla nätverk och nya modeller.

Läs mer HÄR

SPEED UP HALLAND

Genom projektet Speed Up Halland med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Halland vill vi skapa förutsättningar för små- och medelstora företag i Halland att stärka sin innovationskraft inom cirkulära lösningar och hållbara material. Syftet med projektet är att öka takten på innovationsprocessen från idé till kommersialiserad produkt samt att vägleda företag så att deras hållbara idéer kan skalas upp snabbare.

Läs mer HÄR

Smarta Företag: hållbar affärsutveckling i Halland

Coompanion har under lång tid arbetat med hållbarhet, men tack vare stöd från Region Halland så har vi nu möjlighet att spetsa till våra processer, metoder och verktyg ytterligare för att kunna erbjuda just ditt företag utveckling i en mer hållbar riktning. Boka in ett möte med någon av våra affärsutvecklare eller gå vårt program Hållbarhetslyftet.

Tag kontakt med oss när su vill framtidssäkra din verksamhet.

Boka tid HÄR


I samarbete och med finansiering från:

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!