Insikterna vi summerar här är från den förstudie vi på Coompanion genomfört i Östra Mellansverige med stöd från Europeiska Regionalfonden. 

Vi har tagit del av aktuell forskning och pratat med människor från både privata näringslivet, offentlig sektor och akademi, och förstått att det här med “hållbarhet” anses som en väldigt viktig fråga, men att det finns en osäkerhet kring vad som kan göras åt det. Några pekar på Agenda 2030 och de globala målen, medan andra knappt ens hört talas om dom. 

Dessa mål och ramverk framstår då som alltför abstrakta och sakna kopplingar till vardaglig handling och skapar ett implementerings-glapp – det vill säga fina ambitioner men “vad gör vi?“

Nedan kan du läsa hela förstudierapporten samt en kortare variant på två sidor.

För mer information, frågor eller idéer på eventuella genomförandeprojekt vänligen kontakta oss på: impact@coompanion.se

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!