Under 2022-2023 arbetar vi med en förstudie kring energigemenskaper; REIS – Resurseffektiva energilösningar i samverkan. Syftet är att kartlägga små och medelstora företag och organisationer som har intresse av att utveckla småskaliga energilösningar som bidrar till energieffektivisering, särskilt i kooperativ form. Förstudien genomför vi tillsammans med sju andra Coompanion-kontor runt om i Sverige.

En viktig del av förstudien är att etablera samverkan med relevanta aktörer. Är du en av dem eller vet du någon vi bör kontakta? Hör av dig till oss.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!