Trappa Upp var ett samverkansprojekt mellan Coompanion Sverige, Yalla Trappan i Malmö och Arbetsförmedlingen. Coompanion Jönköpings län var ett av fem Coompanionregioner som deltog i projektet.

Syftet med Trappa upp var att:

  • öka sysselsättning och företagande hos utrikesfödda kvinnor genom anställning, praktik eller arbetsförberedande insatser
  • sprida Yalla Trappans koncept och metoder genom att etablera nya kooperativa företag i de deltagande länen.

Trappa Upp Jönköping samverkade med Jönköpings kommun, Svenska kyrkan, bostadsbolaget Vätterhem, Studieförbundet Vuxenskolan och en rad andra företag och föreningar.

Projektet Trappa Upp finansierades av Tillväxtverket.

Kontaktperson är projektledare Rebecka Hoxha Fromh

Möt en av deltagarna i Trappa Upp Jönköping!

Projektets resultat och effekter

Samtliga deltagare i projektet uppvisade en positiv personlig utveckling och upplevde meningsfullhet och trivsel  i projektet. Delaktighet och sammanhållning utvecklades successivt och många av deltagarna upplevde att de fann en samhörighet och stark gemenskap i det systerskap som skapades i och genom projektet.

Som ett direkt resultat av projektet Trappa upp bildades Yalla Jönköping ideell förening av ABF Jönköpings Län, Svenska Kyrkan Jönköping och Äppelkärnan diakonalt entreprenörskap ekonomisk förening. Syftet med det sociala företaget är att stödja människor från ett utanförskap till integrering och social gemenskap samt stärka huvudsakligen utrikesfödda kvinnors möjlighet till arbete och utbildning.
Den nybildade föreningen är en del av ett nationellt nätverk av “Yallor” som utvecklats under projekttiden.

I den här populärversionen av slutrapporten kan du läsa mer om projektets resultat och effekter.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!